De 'doorvrager' wint in de binnenstad die bindt

Interview met Dennis Houkes en Iddo Ketel

Alleen samen krijgen we de binnenstad vitaal. Een boodschap die in alle voorgaande interviews met professionals uit Spijkenisse te horen was. Blijkbaar makkelijker gezegd dan gedaan, anders was het immers geen onderwerp van gesprek geweest. Elke gebruiker heeft er zijn eigen belangen, spreekt zo zijn eigen taal. Kijk je naar de omzet of de beleving? Naar de bezoekersaantallen of naar de mate van duurzaamheid of toegankelijkheid? Die belangen verknopen vraagt om vertaalslagen, makelaarsbloed en naïef doorvragen. Maak kennis met centrummanager Dennis Houkes en gemeentelijk accountmanager Stadscentrum Iddo Ketel. Hoe schrijven zij mee aan een binnenstadsverhaal dat ondernemers, eigenaren én bezoekers aanspreekt?

In de vorige interviews werd jullie rol vaak omschreven als die van een makelaar. Kunnen jullie je daarin vinden?

Ketel ziet in zijn rol als accountmanager voor het stadscentrum dat startende ondernemers vaak denken dat de binnenstad ‘van de gemeente is’. Het tegendeel is waar: “We hebben een driehoek – tussen Dennis, Arno en ik – van waaruit we alle initiatieven in beeld hebben. In de loop van de tijd hebben we dat met stapjes ook nog meer geformaliseerd. Doorvragen is belangrijk, hebben we geleerd. Dan kom je erachter wat de meerwaarde van een initiatief kan zijn; waar het kan landen. Vaak zit er niet eens meer een vastgoedmakelaar tussen. Wij zijn vaak ook beter in het verhaal vertellen, dan een makelaar die het zoveelste bezit vult.” Houkes vult aan: “Als je dan kijkt naar de rol van makelaar: dan is dat verbinden en aanjagen, maar ik ben me ook vrij snel gaan bezighouden met de leegstand. Dat was voor mij echt de aanleiding om die rol van makelaar op te pakken. Toen zijn we samen korte lijntjes gaan fabriceren, en hebben we die leegstand via de directe lijn kunnen rechtbreien. De relaties moeten goed zijn, want alleen reis je sneller, maar samen kom je verder. In de BIZ hadden we gelukkig allemaal hetzelfde doel: het centrum betrokken krijgen.” Het is dus echt makelaar zijn in de letterlijke en figuurlijke zin.

Van wanneer stamt jullie betrokkenheid bij de binnenstad van Spijkenisse?

Houkes woont als sinds zijn jeugd in Spijkenisse, dus zijn betrokkenheid gaat ver terug. “Ik woon hier nog steeds. Mijn betrokkenheid als centrummanager is drie jaar geleden begonnen. Ik ben consultant op het gebied van gebiedsbeheer en ontwikkeling, en dat loopt van binnensteden tot bedrijventerreinen. Als inwoner, en als consultant, had ik wel een mening over het centrum. Dan kan ik erover klagen, maar dit is het moment om er iets aan te doen, dacht ik toen ik daarvoor werd benaderd.” Ook de betrokkenheid bij Spijkenisse van Ketel gaat lang terug: “Ik ben ooit begonnen als stedenbouwkundig tekenaar, en nu werk ik al twintig jaar bij de gemeente Nissewaard. Acht jaar geleden gebeurde er iets: de retail veranderde, er kwam meer leegstand. Met de gemeente besloten we dat we het niet aan de markt konden overlaten. Toen ben ik accountmanager voor het stadscentrum geworden. Een ingehuurde retailmanager en ik zijn toen gaan inventariseren wat er allemaal in ons centrum was en we zijn met alle eigenaren in gesprek gegaan. In die tijd heb ik veel geleerd, en al die kennis neem ik mee in mijn functie.”

Hoe overtuig je die relaties in de BIZ om samen het centrum meer te betrekken?

“Je start vanuit de marketinggedachte: wat heeft dit centrum te bieden?”, aldus Houkes. “In eerste instantie gaat dat over inwoneraantallen en ligging. Die CEO wil weten hoeveel mensen er over de vloer komen. Al pratende kom je erachter dat het meer is dan een marketingverhaal.” Ketel vult aan: “Een winkelier pak je met duidelijkheid, niet met zo’n DNA-verhaal. Daar prikken ze namelijk zo doorheen. Een visie met keuzes spreekt winkeliers en ondernemers wel aan, daar moet je aan werken. Dat proces heeft best lang geduurd. We hebben de cijfertjes en de onderlegging namelijk wel, waardoor eigenaren ons wel serieus nemen, maar wij maken ook de vertaalslag.” Houkes is het daarmee eens: “Iddo en ik maken die vertaalslag van getallen, formuliertjes en statistieken naar mensen, emoties en gevoel, aangevuld met ‘knetterlokale’ kennis. Je moet dat verhaal zo zien aan te wakkeren bij iedereen dat iedereen ook voelt dat het urgent is en dat zij voelen dat ze van waarde zijn.”

Verder lezen?

De interviewreeks in het kader van de vitale binnenstad van Spijkenisse wordt om de week op het Kennisnetwerk Regionale Economie gepubliceerd. Een gratis account geeft u toegang tot dé online omgeving ter ondersteuning en bevordering van ondernemerschap in stad en regio.
Klik hier voor het vervolg van het interview met Dennis en Iddo.

Kennisnetwerk Regionale Economie
Op het Kennisnetwerk Regionale Economie werken professionals van overheids- en intermediaire organisaties digitaal samen aan de vitaliteit en veerkracht van onze lokale en regionale economie. Ze delen kennis, ervaringen, inzichten en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning van ondernemerschap en het mkb. In tijden van corona en daarna. Ook uw vragen, dilemma’s of kennis delen met collega’s? Of deelnemen aan webinars en kennissessies? Meld u dan hier aan bij de community.

Het Kennisnetwerk Regionale Economie is een initiatief van Platform31 en Stichting CLOK in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, G40-Stedennetwerk, VNG, IPO, KvK en MKB Nederland.