De Dag van de Stad - Aan de slag met de Nieuwe Maakindustrie

Opkomen voor de maakindustrie: wie durft?!

De maakindustrie heeft het moeilijk in de verdichtende stad, zo blijkt uit recente rapporten van Cities of Making (TU Delft) en Platform31. Maakbedrijven bieden werkgelegenheid voor zowel laag- als hoogopgeleiden en spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Hoe houd je ruimte voor maakbedrijven in de stad en onder welke voorwaarden kun je maken en wonen mixen? Tijdens De Dag van de Stad op maandag 28 oktober 2019 in het World Forum Den Haag gingen we met bezoekers in gesprek over de rol van de maakindustrie in de stad.

In ons testlab bekeken we samen met bezoekers de voordelen ommaakbedrijven te integreren in de stad. Is het belangrijk om maakbedrijven in de stad te hebben? En waarom? Sommige deelnemers sprak vooral het straatbeeld in een gemixt woon-werkgebied aan: een ruw karakter. Het merendeel van de bezoekers zag ook andere voordelen. Werkgelegenheid dichtbij, en mogelijkheden voor ontmoeten, maker spaces als nieuwe buurthuizen, bleken bijvoorbeeld van belang.

Patronentaal Cities of Making

Het bedrijventerrein Binckhorst, een bekend voorbeeld van stedelijke transformatie, gebruikten we als case voor het toelichten van het integreren van de maakindustrie in de stad. De verschillende rollen van de maakindustrie voor de wijk kwamen langs. Met geïnteresseerden werd het gesprek aangegaan over zowel de fysieke plaats als de immateriële waarden van de maakindustrie in het gebied. De patronentaal biedt de mogelijkheid om met verschillende betrokkenen bij stedelijke transformatie een genuanceerder gesprek te voeren. En om samen tot daadwerkelijk integrale oplossingen te komen.
De patronentaal verbindt kennis en ontwerpoplossingen en maakt het mogelijk om met verschillende stakeholders tot integrale oplossingen te komen. Elk patroon is samengevat op een kaart en is verbonden met andere patronen (en dus kaarten). Zo kun je verschillende integrale oplossingen letterlijk op tafel leggen.

Circulaire maakindustrie

Deelnemers konden ook stemmen: welke patronen zijn bijvoorbeeld een goede eerste stap om met behulp van de maakindustrie tot een circulaire stad te komen? Hergebruik van materialen en energiestromen en lokale verzamelpunten voor gescheiden afval. Deelnemers opperden ook aanvullende ideeën zoals om communities of practice te koppelen aan werk voor vluchtelingen.

De Dag van de Stad heeft vruchtbare ideeën opgeleverd. De maakindustrie kan verbonden worden aan allerlei ontwikkelingen in de stad, van sociale inclusiviteit tot duurzaamheidsopgaven. Ook de verbinding tussen jong en oud en inclusiviteit van de stad spelen een belangrijke rol volgens de aanwezigen. Door stadsmakers te laten zien wat de maakbedrijven te bieden hebben aan de stad, hopen we de discussie over de verstedelijkingsopgave te verbreden.

maakindustrie-33

Meer lezen