Dag van de Stad zoekt voorbeelden en dilemma’s rond stedelijke vernieuwing

Op 28 oktober vindt de derde Dag van de Stad plaats. Op deze dag staan maatschappelijke uitdagingen centraal die vooral in de stad tot uitdrukking komen, rondom thema’s als mobiliteit, duurzaamheid, wonen en bouwen, en inclusiviteit. De organisatie is druk bezig met het samenstellen van een gevarieerd programma. Maar omdat de Dag van de Stad voor én van alle stedelijke professionals is, bieden we u graag de ruimte om het programma mede vorm te geven.

We zijn nog op zoek naar good practices, vruchtbare crossovers en baanbrekende oplossingen. Maar ook naar vragen, dilemma’s en innovatieve producten. Want de dag kent dit jaar vele werkvormen, zoals Lagerhuisdebatten, Dragons’ Dens, Pecha Kucha’s en Walkshops.

Wie durft?!

Dit jaar richt de Dag van de Stad zich op moed – op het besluit durven nemen om iets te doen, ook als het veel inspanningen vergt en er geen garantie is op succes. Moed is ook openstaan voor vernieuwingen, voor een recept dat niet beproefd is en soms is moed ook weerstand bieden aan intimidaties die in het werk van sommige bestuurders en ambtenaren helaas aan de orde van de dag zijn. Die moed kunt u op 28 oktober laten zien in uw bijdrage!

Dien voor 7 juni uw voorstel in via het formulier op dedagvandstad.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de werkvormen en het thema van dit jaar: ‘Wie durft?’

Over de Dag van de Stad

De Dag van de Stad wordt georganiseerd door de Rijksoverheid, G4, G40, Netwerk Kennissteden, VNG, Platform31, Agenda Stad en Gemeente Den Haag. Het is een initiatief van Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2018 bezochten ruim 1800 deelnemers de Dag van de Stad in Amersfoort. De eerste editie vond in 2017 plaats in Utrecht. Geen suggesties voor een inhoudelijke bijdrage maar wel interesse om de Dag van de Stad bij te wonen? Schrijf u dan vast in op dedagvandstad.nl.