Creatieve huisvesting vergunninghouders

De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – loopt achter. In de tweelde helft van 2016 moeten gemeenten in totaal aan 28.283 vergunninghouders reguliere huisvesting bieden. Op 1 september 2016 stond de teller pas op 6.428.

De uitvoerende taak ligt vooral bij woningcorporaties. Zij vinden het lastig om voor deze grote groep een geschikte woning te vinden. Bovendien willen ze voorkomen dat vergunninghouders de reguliere woningzoekenden verdringen op de woningmarkt. Kortom, er moet snel huisvesting bij!

Corporaties en gemeenten zoeken naar alternatieve locaties voor het huisvesten van vergunninghouders. Ze grijpen kansen in leegstaande zorgcomplexen, scholen en/of kantoorpanden. Ook worden reguliere appartementen omgetoverd tot plekken waar meerdere alleengaanden kunnen samenwonen. Soms wonen zij daar tijdelijk, in andere gevallen krijgen ze permanente huurcontracten.

Praktijkvoorbeelden in kennisdossier

Om ervoor te zorgen dat niet elke gemeente en corporatie het wiel zelf moet uitvinden, bundelt Platform31 enkele praktijkvoorbeelden van niet reguliere huisvesting voor vergunninghouders in het kennisdossier Vluchtelingen en vergunninghouders én op www.opnieuwthuis.nl. In het kennisdossier vindt u ook veel andere informatie over de huisvesting van vergunninghouders: voor gemeenten over de asielprocedure, de rollen van verschillende partijen en over de taakstelling voor de opvang per gemeente. Ook staan er blogs, nieuwsberichten, bijeenkomsten, publicaties en praktijkvoorbeelden.

Regelmatig plaatsen we een nieuw praktijkvoorbeeld. Wilt u zelf een goed delen? Neem contact op met vera.beuzenberg@platform31.nl.