Corporaties richten vizier meer op middeldure huur

Steeds meer corporaties tonen belangstelling om hun aanbod middeldure huurwoningen te vergroten. Dit blijkt uit onderzoek van Platform31 en onderzoeksbureau RIGO. Tweederde van de onderzochte corporaties wil een actieve of een op groei gerichte strategie hanteren, terwijl in 2018 de meeste corporaties hierin nog zeer terughoudend waren.

Corporaties richten zich als hoofdtaak op de sociale huur, maar mogen hun aanbod onder voorwaarden ook uitbreiden tot het segment van duurdere huurwoningen, met een maandelijkse boven de liberalisatiegrens (van 752 euro), dit zijn de zogenoemde niet-DAEB-woningen. Voor de periode tot en met 2024 hadden de corporaties uit het onderzoek een gezamenlijke groeiambitie van zo’n 12.000 woningen in dit niet-DAEB segment. Dat is inclusief de bouw van nieuwe woningen, het aankopen van bestaande middeldure huurwoningen en het liberaliseren van bestaande sociale huurwoningen.

Obstakels

Verder zien corporaties met groeiambities op het gebied van middeldure huurwoningen nog wel enkele obstakels om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. De markttoets vormde daarbij een belangrijk obstakel, maar die toets is inmiddels door minister Ollongren per 1 januari 2021 opgeschort. Daarnaast zien de onderzochte corporaties belemmeringen op het gebied van financiering van nieuwe activiteiten en vormt de regelgeving die betrekking heeft op het kunnen opereren in zowel de sociale huur en middeldure huur (bijvoorbeeld het verschuiven van woningen van DAEB naar niet-DAEB en andersom), een hinderpaal om flexibel op ontwikkelingen in de markt in te kunnen spelen.

In het onderzoek zijn de ambities van 127 corporaties onderzocht, waarvan 45 corporaties groeiambities hebben in het middenhuursegment, dat is ruim éénderde van het totaal. 31 procent van de corporaties is wel actief in niet-DAEB maar heeft geen groeiambities. Eenzelfde percentage is niet actief in de middenhuur of trekt zich hieruit terug: ofwel vanwege het gebrek aan vraag naar dit soort woningen in hun werkgebied, of omdat het een strategische keuze is om zich primair te richten op het aanbieden van sociale huurwoningen.