Corporaties delen hun aanpak voor een inclusieve wijk

Inzichten vanuit het innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk

Wat is nodig voor het langer thuis wonen van huurders op leeftijd en hoe speel je daar als corporatie op in? Drie corporaties, verbonden aan het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk, deelden in een werkatelier voor corporaties hun aanpak en inzichten. Deze gaan over de inventarisatie van de geschiktheid van de sociale voorraad voor langer thuis, het innoveren met eHealth en het versterken van sociale netwerken. Elk van hen speelt in op wat nodig is voor langer thuis in hun wijk of dorp.

Thema woonvoorraad; sociale huurvoorraad door- en toegankelijkheid

‘Als corporatie hebben wij bezit in Zuid- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek, maar we wisten nog niet hoe in te spelen op het vergrijzen en het extramuraliseren van de zorg. Het ontbrak ons twee jaar geleden gewoonweg nog aan inzicht in hoeverre onze woningen toe- en doorgankelijk waren’, brengt Michel Brauns, beleidsmedewerker bij Wonen Zuid, naar voren.

Een tweetrapsraket voor gelukkige huurders: duurzame flatrenovatie en ‘sociale’ domotica

‘Met een flatrenovatie waardoor 492 hoogbouwwoningen duurzaam en levensloopbestendig zijn geworden, heb je nog geen volledig antwoord op de langer thuis opgave,’ zegt Paul Leufkens, adviseur vastgoedbeleid van Weller Wonen uit Heerlen. ‘Ook een zorg-welzijnsconcept maakt onderdeel uit van ons plan Hogerop Heerlerbaan+.’

Klantreis: behoefte van inwoners aan informele en formele zorg

‘Woonkwartier en welzijnsorganisatie Surplus meldden zich samen met gemeente Moerdijk aan voor het inclusieve wijkenprogramma. Aanleiding was de behoefte om meer inzicht te krijgen in hoe in te spelen op de vergrijzingopgave en andere kwetsbare personen in onze elf kernen. Waar hebben bewoners behoefte aan, hoe werken we samen en kunnen we tot een concept komen dat tot een aanpak kan leiden in andere kernen van de gemeente’ vertelt Toine Tak, adviseur maatschappelijk presteren bij Woonkwartier.