Concept Binnenstad: van hypothese naar uitvoering

De binnenstad als investeringsfonds, full-service campus of Silver City. Dat zijn drie van de ideeën die de komende maanden in het project Concept Binnenstad worden uitgewerkt van hypothese tot uitvoering.

Sinds dit voorjaar werken Platform31, SITE urban development en elf projectpartners samen in een creatief proces om nieuwe functies voor de binnenstad van de toekomst te ontwikkelen. Volgende stap in dit proces: een intensief Living Lab.

Concept Binnenstad is een laboratorium voor de binnenstad van morgen, gericht op het ontwikkelen van nieuwe binnenstadsfuncties. Platform31 en SITE zijn dit project gestart vanuit de analyse dat veel binnenstadsaanpakken teveel probleemgestuurd zijn. Ze spelen te weinig in op de fundamentele innovaties en transformaties die binnensteden beïnvloeden en de kansen die hieruit voortkomen. Denk aan: nieuwe vormen van mobiliteit, andere manieren van wonen, werken, zorgen en verblijven, de opkomst van de deeleconomie, verduurzaming, allerlei smart-toepassingen, vergrijzing en de binnenstad als identiteitsdrager. In Concept Binnenstad stellen we het creatieve, apolitieke proces voorop.

Als partners aan Concept Binnenstad zijn verbonden: gemeenten Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Emmen, Enschede en Leidschendam-Voorburg, Oss, provincie Zuid-Holland en marktpartijen BPD en Livable.

Van idee naar concept

De afgelopen maanden zijn op basis van brainstormsessies en deskresearch vijftien ideeën voor nieuwe binnenstadsfuncties ontwikkeld. In het Living Lab worden de zes meest kansrijke daarvan verder uitgewerkt tot uitvoerbare concepten. Naast de eerder genoemde ideeën, zijn dat ‘blurring ruimte’, ‘slim city hub’ en ‘urban kosmos’ (werktitels). Het Living Lab bestaat uit vijf volle dagen waarin 35 à 40 betrokkenen in werksessies bijeen komen.

Meer weten over de inhoud van de kansrijke ideeën? Zie de download ‘Tussenrapportage’ hieronder, waarin uitwerkingen zijn opgenomen.

Implementatiefase

Eind oktober, na het Living Lab, start de volgende fase waarin de concepten bij en door projectpartners in de praktijk worden gebracht. Voorafgaand aan deze fase is er nog ruimte voor nieuwe projectpartners om in te stappen. We werken nog aan een precieze propositie. Meer informatie hierover is te krijgen via Arjan Raatgever, arjan.raatgever@platform31.nl.