Maatwerktraining Concept Binnenstad

Na een inspirerend project in 2016 geven Platform31 en SITE urban development het project Concept Binnenstad – laboratorium voor de binnenstad van morgen – een vervolg in 2017. Nu als maatwerktraining. Want nieuwe concepten en diensten zijn keihard nodig om Nederlandse binnensteden duurzaam vitaal te maken. In de cocreatieve conceptontwikkelingsaanpak van Concept Binnenstad leert u samen met lokale stakeholders hoe u tot nieuwe ideeën komt die de functie van uw binnenstad verbreden. In de nieuwe editie gaan we uit van uw lokale situatie en nemen we de implementatiefase ook nadrukkelijk mee. Een creatieve impuls voor uw binnenstadsontwikkeling!

Platform31 en SITE urban development zien dat de (dagelijkse) problematiek van retail in binnensteden – terecht – veel aandacht krijgt. Maar we zien ook dat er te weinig aandacht is voor de meer fundamentele transformaties, innovaties en trends in binnensteden, op de korte én op de middellange en langere termijn. Natuurlijk wordt er in binnensteden ook in de toekomst nog gewinkeld, maar het ruimtegebruik van de retail zal in 9 van de 10 binnensteden veel kleiner zijn dan nu. Hoe zouden we de waardevolle ruimte die daarmee ontstaat op een zo goed mogelijke manier kunnen gebruiken? Welke behoeften leven er bij burgers en/of consumenten? Wat voor nieuwe woon-, werk-, zorg-, horeca- en verblijfsconcepten kunnen voorzien in die behoeften? En welke invloed hebben trends als verduurzaming, smarttoepassingen, nieuwe vormen van mobiliteit, demografische veranderingen en dergelijke op deze nieuwe functies?

Research & development

Concept Binnenstad is een research & developmentproces, gericht op innovatie voor de binnenstad, leren van elkaar en sectoroverstijgend teamwork. In Concept Binnenstad ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe concepten, functies, diensten en businessmodellen voor de binnenstad. In 2016 deden we dat met een hele groep steden tegelijk (zie de resultaten daarvan hier).

In 2017 bieden we een maatwerktraining per stad. Volgens de methodiek van conceptontwikkeling, en met de eerder ontwikkelde binnenstadsideeën in onze instrumentenkoffer, gaan we met een groep stakeholders uit uw specifieke binnenstad aan de slag. We nemen u in één of twee dagen mee in de methodiek van conceptontwikkeling en werken samen aan nieuwe binnenstadsconcepten die een creatieve impuls voor uw binnenstad zijn. Afhankelijk van de context nodigen we daarbij specifieke experts uit onze netwerken uit. We sluiten af met pitches van de beste concepten aan een lokaal samengestelde jury.

Meer weten over de methodiek van Concept Binnenstad? Bekijk de animatie!

Meer informatie

Geïnteresseerd in een lokale editie van CONCEPT BINNENSTAD in uw stadshart? Neem dan contact op met Oedsen Boersma of Arjan Raatgever. De kosten zijn afhankelijk van uw precieze wensen.

Oedsen Boersma

Gebiedsontwikkelaar
06 50 40 73 05 – oedsen@site-ud.nl

Programma Vitale Binnensteden

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Vitale Binnensteden. De binnenstad is het visitekaartje en de huiskamer van onze steden. In vitale binnensteden wordt gewinkeld, gewerkt, gewoond, gestudeerd én gerecreëerd. Uitdagingen in veel binnensteden zijn: de samenwerking tussen partijen professionaliseren, technologische ontwikkelingen op een slimme manier inzetten en om een juiste functionele mix vinden, aansluitend bij het lokale DNA en de regionale mogelijkheden. In programma Vitale binnensteden organiseert Platform31 projecten die helpen om deze doelen dichterbij te brengen.