Column: Betrek ook achterblijver bij de vooruitgang

Karakus in de wijk

Nu de ene na de andere partij haar verkiezingsprogramma presenteert, valt pas echt op hoe vooruitstrevend de politiek eigenlijk is. Het gaat veelvuldig over de toekomst van Nederland en op welke wijze die, uitgaande van de politieke voorkeur van de opstellers, idealiter vorm en inhoud zou moeten krijgen. Het zijn ronkende teksten over de gewenste economische, sociale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de rol die mens, bedrijfsleven en overheid daarin hebben te vervullen.

Het streven naar vooruitgang is goed en nodig. Maar het staat vaak los van de alledaagse problemen waar de mensen die ik op bijeenkomsten in wijken en buurten tegenkom, zich voor gesteld zien. Terwijl de politiek vooral vergezichten schetst, is het voor de gemiddelde Nederlander al een hele opgave om bij de dagelijks ratrace aangehaakt te blijven. Hij maakt zich zorgen over werk, inkomen, woonlasten, zorgvoorzieningen en veiligheid. Maar ook over de groeiende digitale omgeving en de afnemende zelfredzaamheid. Kortom: niet mee kunnen en soms ook niet mee willen doen.

Mooie toekomstvisies zijn prachtig, maar kunnen pas realiteit worden als we met elkaar begrijpen hoe we daar naartoe moeten werken. Om vooruitgang te boeken, moeten we dus aandacht geven aan mensen die economisch, sociaal en maatschappelijk achterblijven. Het is mooi dat we werken aan topsectoren en toonaangevende universiteiten en hogescholen, maar de hamvraag is hoe álle mensen hiervan kunnen profiteren.

Het voert ook veel breder dan alleen de minder bedeelden in de samenleving. Hoe kunnen bijvoorbeeld zzp’ers een in alle opzichten volwaardige positie krijgen in het economisch verkeer? Op welke wijze voorkomen we dat mensen die niet aan een Randstedelijk knooppunt maar in een krimpregio wonen en werken in het verdomhoekje terecht komen? Wat moeten we doen om de veronderstelde innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf ook daadwerkelijk ten volle te benutten?

In feite zou die vraag op alle beleidsdossiers gelegd moeten worden: hoe kunnen niet alleen de koplopers maar ook de groepen, die in meer of mindere mate achterblijven, profiteren van wat we van plan zijn? Een welvarende toekomst is pas echt zeker gesteld, op het moment dat iedereen in de samenleving daarvan de vruchten kan plukken. Alleen in dat geval kunnen economie en samenleving ook werkelijk weer op volle kracht vooruit.

‘Karakus in de wijk’ is een serie columns van Hamit Karakus, algemeen directeur van Platform31 in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Dit is de 3e column in de serie.