Collegetour over vergrijzing reist naar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

Tussen februari en mei 2017 organiseert Platform31 een collegetour over vergrijzing in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In vier avondcolleges van 18.00 tot 20.00 uur presenteren twee sprekers prikkelende nieuwe inzichten voor ambtenaren en hun samenwerkingspartners. Daarmee willen de vier grote steden anticiperen op de vraagstukken van morgen. Het aansluitende debat nodigt uit tot reflectie op de aanpak rond de lopende Langer Thuis-programma’s in eigen stad.

Platform31 organiseert de collegetour op basis van de behoefte aan kennis op een abstracter niveau. Kennis die leidt tot nieuwe inzichten of de eigen aanpak in een nieuw daglicht zet. Denk aan verrassende inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, een futuroloog met een blik op de toekomst of criticasters die gemeentelijke vanzelfsprekendheden ter discussie stellen.

Gezonde stadsontwikkeling

Vanwege de vergrijzing krijgt de stad vaker te maken met kwetsbare groepen als dementerenden. In het verlengde daarvan staat de relatie tussen fysiek en sociaal in de belangstelling, mede dankzij concepten als Age-Friendly city, Beweegvriendelijke Stad en Gezond Gewicht. Overigens is aandacht voor bevolkingssamenstelling niet nieuw. Er was altijd al oog voor de samenstelling van de bevolking in wijken, de opbouw van gezonde steden voor een welvarende bevolking en het ontwerp van een goede woning in een gezonde leefomgeving waar sociale interactie mogelijk is. Wat heeft dit volgens wetenschappers opgeleverd? Het eerste college in Rotterdam op 14 februari 2017 gaat hierover. onder het thema gezonde stadsontwikkeling, buigt de stad zich over de vraag hoe de stad zich zou moeten ontwikkelen om ook voor deze doelgroep aantrekkelijk te blijven om te wonen en leven?

Smart city en vergrijzing

Van Robotisering en Automatisering gaat een groot oplossingsvermogen uit waar het gaat om de zorg voor ouderen. Wat wordt verwacht van de toekomst? Rijzen de kosten voor technologie de pan uit? Leidt het tot interactie met moeilijk te bereiken groepen of blijven het gadgets voor de geslaagde bovenlaag? In maart volgt in Amsterdam daarom een college over Smart city en vergrijzing. Daar bespreken we de kansen die digitalisering en (informatie)technologie bieden om ouderen te bereiken en faciliteren. Zijn hierdoor groepen ouderen te bereiken die sociaal geïsoleerd zijn door lichamelijke beperkingen of hindernissen als cultuur, vraagverlegenheid?

Participatie van de onbereikbaren

Een maand later reist het college door naar Den Haag, waar het thema Participatie van de onbereikbaren aan de orde komt. Het aandeel multiculturele 65-plussers in de vier grote steden groeit de komende jaren naar verwachting sterk. Weten we wel voldoende van deze groep mensen? En bereiken we deze groep met de huidige maatregelen of is specifiek beleid voor bepaalde groepen 65-plussers noodzakelijk?

En als de gemeente niets doet?

Hoe dan ook typeert het gemeenten dat zij voortvarend met het thema vergrijzing aan de slag gaan. Maar wat gaat er mis als de lokale overheid niets zou doen? Kunnen zorgdoelgroepen zich zonder gemeente eigenlijk prima zelf redden? In mei eindigt de collegetour in Utrecht daarom met de vraag ‘Waar gaat het mis als je als gemeente niets zou doen?’. Met andere woorden: in hoeverre is sturing van de gemeente nodig en hoe zou die er minimaal uit moeten zien om ervoor te zorgen dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen wijk en huis kunnen blijven wonen?

Alle colleges staan open voor genodigden van de vier grote steden. Meer informatie volgt via de website van Platform31 en in een directe mailing aan genodigden.