City Deal 'Energieke wijken, duurzaam en sociaal' verbindt energietransitie aan leefbaarheid

Het vinden van slimme koppelingen tussen de energietransitie en het verbeteren van de leefbaarheid en de kansen voor bewoners in kwetsbare wijken. Dat is het doel van de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal, die op donderdag 4 maart ondertekend wordt tijdens het Congres Aardgasvrije wijken.

Nederland staat voor een stevige opgave om de doelen en afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Hiervoor is het nodig om anders om te gaan met energie en grondstoffen. Zo zullen er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen ‘van het aardgas af’ gaan. De energietransitie is echter niet de enige opgave in wijken. Zeker in kwetsbare wijken spelen ook andere opgaven, zoals schuldenproblematiek, werkloosheid en onveiligheid. In de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal zetten de deelnemende partners zich in om deze verschillende opgaven te verbinden.

Burgemeesters en Rijk constateren dat de leefbaarheid en veiligheid in meerdere stedelijke gebieden onder druk staat. De energietransitie kan bijdragen aan de lokale werkgelegenheid doordat de transitie banen oplevert. En aan het verbeteren van de openbare ruimte, door meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeting te creëren. En aan het reduceren van schuldenproblematiek en gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door energiearmoede tegen te gaan, te zorgen voor schonere lucht in huizen en door eenzaamheid te bestrijden. Door zo aan te sluiten bij de dagelijkse zorgen van bewoners, wordt tevens het draagvlak voor de energietransitie vergroot. Voor de City Deal Energieke Wijken, duurzaam en sociaal is het aardgasvrij maken van wijken geen doel op zich, maar een middel om de dagelijkse uitdagingen van bewoners van kwetsbare wijken aan te pakken.

Partners City Deal ‘Energieke wijken, duurzaam en sociaal’

Algemeen directeur Hamit Karakus ondertekent de overeenkomst namens Platform31. Daarnaast ondertekenen de volgende partijen de City Deal: gemeente ’s Hertogenbosch, gemeente Groningen, gemeente Rotterdam, gemeente Arnhem, gemeente Utrecht, gemeente Nijmegen, gemeente Zeist, gemeente Weert, Wonen Limburg, Woningcorporatie ZAYAZ, woonstichting Tiwos, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Medio 2021 is er een bijtekenmoment voor andere geïnteresseerde partijen. De City Deal loopt van 2021 tot 2024.

Meer weten?

  • Kijk op de website van Agenda Stad voor achtergrondinformatie over de City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal.
  • Meer informatie over het Congres Aardgasvrije wijken vindt u hier.