Challenge Doorstroming Woningmarkt

De woningmarkt zit muurvast. Een van de oplossingen is meer bouwen, maar ook binnen de bestaande woningvoorraad is er nog veel woonruimte vrij te maken. De provincie Zuid-Holland wil meer doorstroming stimuleren op de woningmarkt. Op die manier krijgen instromers een eerlijke kans op woonruimte en doorstromers een woning die beter bij hun levensfase past.

De provincie zet de Challenge Doorstroming Woningmarkt uit voor innovatieve en impactvolle oplossingen die doorstroming verder op gang kunnen brengen. Het gaat in de prijsvraag om alle soorten initiatieven, gericht op alle doelgroepen, van starters tot aan ouderen, van huur tot koop. Denk aan doorstroming van:

  • sociale huur naar middenhuur
  • (sociale) huur naar goedkope koop
  • kleine naar grotere koopwoningen en andersom
  • individuele naar innovatieve of collectieve woonvormen

Alle indieners zijn welkom, zowel van non-profit, institutionele, overheid als commerciële partijen, of in samenwerkingen. Belangrijk is de uitvoeringskracht van een initiatief.

Anne Koning, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland op het thema wonen, daagt alle marktpartijen uit om hun initiatieven, oplossingen en ideeën voor meer doorstroming op de woningmarkt te delen.

  • Een project indienen kan tot 10 oktober. Een vakkundige jury beoordeelt alle inzendingen.
  • Op 8 december maakt gedeputeerde Anne Koning de winnaar bekend.
  • De winnaar krijgt een geldprijs (5.000 euro), en minstens zo belangrijk, de nodige publiciteit, begeleiding bij doorontwikkeling en een podium bij netwerkevents.
  • Platform31 begeleidt de challenge en de doorontwikkeling.

Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.