Bouwstenen voor de toekomst van de Haagse wijkaanpak

Hoe zorgen we ervoor dat bewoners van aandachtswijken ook de komende jaren mee kunnen in de ontwikkelingen van de stad? De afgelopen drie jaar gaf de Haagse wijkaanpak een impuls aan deze wijken. Op 7 maart maakten beleidsmakers, wijkwerkers en andere betrokkenen de balans op door geleerde lessen, verbeterpunten en bouwstenen voor een vervolg in beeld te brengen.

De Haagse Wijkaanpak Nieuwe Stijl (2014-2018) moest wijkbewoners ‘in hun kracht zetten’ en zorgen voor het versterken van de sociale cohesie. Met dit programma geeft Den Haag invulling aan de doe-democratie, waarbij de gemeente als gelijkwaardige partner, ruimte en vertrouwen geeft aan bewoners om initiatieven te nemen voor maatschappelijke en wijkgebonden vraagstukken. Wilt u meer weten over de resultaten van dit programma? Platform31 bundelt de opbrengsten van het symposium in een verslag.

Samen werken aan de toekomst van de Haagse wijkaanpak