Blog: Samen aan de slag met de Wooncoöperatie

Auteur: Anne-Marie Frissen

De nieuwe Woningwet creëerde ruimte voor een nieuwe organisatievorm in het wonen: de wooncoöperatie. Hoe handel je als corporatie als er opeens een enthousiaste groep huurders met een plan voor de deur staat? Het staat allemaal te lezen in het Stappenplan Wooncoöperaties dat Aedes en Platform31 hebben opgesteld.

Coöperatief wonen is niet nieuw. In omringende landen zijn vormen van coöperatief wonen gemeengoed, en sommige Nederlandse woningcorporaties zijn ontstaan als coöperatie. De wooncoöperatie geeft groepen huurders de mogelijkheid om collectief wonen te creëren, of gezamenlijk afspraken te maken over beheer en onderhoud. Bewoners kunnen via een coöperatie hun woningen kopen en ook een vorm van collectief eigendom van de woningen wordt mogelijk gemaakt. Het ziet er niet naar uit dat woningcorporaties nu en masse bestormd gaan worden door groepen huurders met wilde plannen. Maar die ene enthousiaste groep die zich wel meldt, dient goed en grondig begeleid te worden. Want zo eenvoudig is het allemaal nog niet.

Want welke regels zijn nu precies van toepassing? Wat zijn de rechten en plichten van initiatiefnemers? Welke verkoopregels gelden er? En wat wordt na oprichting de relatie tussen wooncoöperatie en corporatie? Precies voor al deze vragen hebben Aedes en Platform31 het Stappenplan Wooncoöperaties opgesteld. Hierin is stap voor stap beschreven wat er moet gebeuren als een groep bewoners zich bij een corporatie meldt met een plan om een coöperatie op te richten. We hopen dat dit Stappenplan eventuele drempels wegneemt bij corporaties, om zo ruim baan te geven voor initiatieven van bewoners.