Beter gebruik van de Veiligheidsmonitor

Via de Veiligheidsmonitor genereert het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks minimaal 65.000 enquêtes over leefbaarheid, overlast, veiligheidsbeleving in de buurt en slachtofferschap. Veel gemeenten gebruiken de uitkomsten als instrument om hun veiligheidsbeleid aan te scherpen en te versterken. Een wegwijzer – die is ontwikkeld vanuit een leerkring van Platform31, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) – geeft inzicht hoe u de verschillende cijfers uit de Veiligheidsmonitor beter kunt gebruiken en daarmee de informatiepositie van een gemeente kan versterken.

Quickscan

De invulling van de leerkring kwam voort uit een quick scan die vooraf is gehouden onder gemeenten die ooit hebben deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. Daarin gaven gemeenten hun belangrijkste beweegredenen voor deelname aan. Zij zien het jaarlijkse bevolkingsonderzoek vooral als een belangrijke bron voor het in beeld krijgen van subjectieve cijfers naast de objectieve cijfers van bijvoorbeeld de politie. Daarnaast willen gemeenten graag weten hoe zij op het gebied van onder andere veiligheidsbeleving, leefbaarheid en beleving van overlast in buurten scoren ten opzichte van andere gemeenten. De Veiligheidsmonitor geeft een betrouwbaar beeld van de subjectieve veiligheid en slachtofferschap en meer inzicht hierin door trends te bekijken over een langere periode.

Wegwijzer

Tijdens de leerkringen gaven verschillende experts van het CBS, I&O Research, het CCV, de Politie Haaglanden en gemeenten zelf toelichting op hoe de verschillende cijfers uit de Veiligheidsmonitor beter gebruikt kunnen worden. Beantwoord werden vragen als:

  • Hoe maak ik beter gebruik van de online databank?
  • Wat heeft de databank StatLine van het CBS te bieden?,
  • Hoe kan ik beter gebruik maken van de gegevens op basisteamniveau om beleid te maken?
  • Hoe kom ik meer te weten over aangiftecijfers en aangiftebereidheid?
  • En wat is het verband tussen onveiligheidsbeleving en – al dan niet aangegeven – slachtofferschap?

Ook werd gekeken naar de overige informatiebronnen die gemeenten naast de Veiligheidsmonitor kunnen gebruiken om hun veiligheidsbeleid te versterken. Uit de uitkomsten zijn zeven vragen gehaald die in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ terugkomen in de Wegwijzer van veiligheidscijfers naar beleid.

Platform31, het CCV, het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie hopen dat gemeenten de kennis uit de wegwijzer veelvuldig gebruiken, zodat ze maximaal kunnen profiteren van de gegevens uit de Veiligheidsmonitor.