Sleutelfiguren en specialisten zorgen in Amersfoort voor toegankelijke informatie over coronamaatregelen

De gemeente Amersfoort zette zich vanaf het begin van de coronacrisis in voor het aanbieden van toegankelijke informatie over corona en maatregelen voor hun inwoners en ondernemers. Berichten over coronamaatregelen brachten zij in eenvoudige taal. En vanwege wantrouwen in de overheid rond de vaccinaties trok de gemeente op met partners in de stad. Zij hielpen onder meer bij het in kaart brengen van sleutelfiguren die konden helpen om te kijken wat speelde en nodig was. We spraken Sjoukje Meeldijk, beleidsregisseur Gezondheid van de gemeente en betrokken bij de Gezonde Wijkaanpak en Hidde Bijl, evenementencoördinator en lid van het coronateam bij de gemeente.

“Aan het begin van de coronacrisis stonden we voor de opgave inwoners goed te informeren over de risico’s van het coronavirus en alle coronamaatregelen”, vertelt Bijl. “We hebben (schriftelijke) informatie steeds getoetst op begrijpelijkheid, ook voor inwoners die laaggeletterd waren en een taalachterstand hebben, om te zorgen dat de informatie overkwam. We hebben ook een link gelegd naar steffi, een website die moeilijke dingen op een makkelijke manier uitlegt, onder meer over corona en maatregelen. Voor de coronacrisis werkten we ook met sleutelpersonen in de stad. Bijvoorbeeld contactpersonen vanuit moskeeën, die we al kenden via de bestuursadviseurs. En Buurtvaders, waarmee al contact was, vanwege eerdere ongeregeldheden in de stad. Maar we vroegen ook gebiedsmanagers, buurtwerkers en welzijnsorganisaties naar sleutelpersonen die zij kenden. Met deze sleutelpersonen hebben we nauw samengewerkt.”

Denkrichting: zorg voor toegankelijke informatie

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Het verhaal van Amersfoort gaat over het investeren in toegankelijke informatie. Tijdens de eerste golf is duidelijk geworden dat eenvoudige informatie, bijvoorbeeld over de richtlijnen, erg belangrijk is. Veel mensen zijn bang of bezorgd over besmetting door het coronavirus en hebben moeite met het begrijpen van alle richtlijnen. Het is dus van belang om te zorgen voor eenvoudige, begrijpelijke en toegankelijke informatie vanuit de gemeente. Test bijvoorbeeld, bij een aantal mensen met een lage opleiding of anderstaligen, of gemeentelijke informatie voor hen begrijpelijk is. En wees duidelijk over welke informatie leidend is, die uit het land van herkomst of de lokale maatregelen.

Extra aandacht voor groepen met migratie-achtergrond

De sleutelpersonen hielpen de gemeente om zicht te krijgen op gezondheidsrisico’s in de stad. Bijl: “We vroegen bijvoorbeeld: zie je groepen in de stad die minder goed op de hoogte zijn van coronamaatregelen en gezondheidsrisico’s? En wat denk je dat we moeten doen om bij die groepen de kans op corona krijgen en/of te verspreiden te verminderen? Zo leerden we dat er een aantal groepen met een migratie-achtergrond extra aandacht nodig hadden.”
Allomedics hielp de gemeente door de inzet van hun (huis)artsen en medische specialisten die zich sterk maken voor patiënten met een migratie- en vluchtelingenachtergrond (én vastlopen in de zorg). “Zij spreken de taal van de gemeenschap en gaven voorlichtingsbijeenkomsten over vaccineren”, licht Bijl toe. “Hierbij konden en mochten mensen alles vragen. De sleutelfiguren speelden een belangrijke rol tijdens deze bijeenkomsten door als mediator op te treden.”

Pop-up voor vaccineren

Via de GGD beschikt de gemeente over informatie over vaccinatiegraad in de wijken. Daaruit bleek dat de vaccinatiegraad in enkele wijken, rekening houdend met de populatieopbouw, achterblijft ten opzichte van regionale en landelijke cijfers. Nu de centrale vaccinatielocatie in de Rijtuigenloods gaat sluiten is er, in samenwerking met de GGD, gekozen voor een pop-up vaccinatielocatie in een van de wijken. Hier kunnen alle Amersfoorters zonder afspraak een vaccinatie halen. In het winkelcentrum vlakbij de vaccinatielocatie was er op de geopende dagen ook een informatiekraampje aanwezig. Hier kunnen bezoekers zich laten informeren over vaccinaties en corona. Dit altijd weer in nauwe samenwerking met het GGD-preventieteam, sleutelfiguren, huisartsen, buurtmedewerkers en andere partners. Het informatiekraampje is inmiddels weer weg. Wel zijn er nog twee pop-up vaccinatielocaties, waarvan er één nog een aantal maandagen open is en de andere op donderdagen tot half december.