Ambassadeurs wooncoöperaties op bezoek bij minister Blok

Onder leiding van oud-wethouder Maarten van Poelgeest bouwt Platform31 aan een netwerk van pleitbezorgers voor de wooncoöperatie. Op maandag 5 september gingen de eerste zeven ambassadeurs, bestuurders van woningcorporaties en wethouders wonen, op bezoek bij de minister.

Op de agenda stonden de ontwikkelingen rondom bestaande initiatieven en nieuwe vragen vanuit bewoners. Er ontspon zich een constructief gesprek over de mogelijkheden om zowel op lokaal als landelijk niveau wooncoöperaties te stimuleren. Gezamenlijke energie zit in het aanpakken van hobbels zoals regelruimte en toegang tot financiering. De ambassadeurs en minister Blok delen de wens om zelforganisatie in een wooncoöperatie goed te borgen, zonder een ingewikkeld en bureaucratisch systeem op te richten.

De ambassadeurs en de minister hebben afgesproken de voortgang hiervan te blijven monitoren en elk half jaar stand de van zaken te bespreken. Ook start Platform31 enkele pilots om het tot stand komen van wooncoöperaties te ondersteunen. Hierover binnenkort meer.