“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Impressie Dag van Stad en Regio

Onder het genot van een spectaculair uitzicht over Amsterdam verwelkomen de gemeente Amsterdam en Platform31 haar partners op de Dag van Stad en Regio. Provincies, gemeenten, corporaties en andere partijen gingen gisteren op zoek naar effectieve vormen van samenwerking voor maatschappelijke en economische vraagstukken in stad en regio. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder” luidde het motto op een dag vol kennis, inspiratie en ontmoeting.

“Ik zet hem meteen op scherp”, opent dagvoorzitter Henk Jan Bierling van Platform31, “vieren we het kampioensfeest volgende week hier of in Rotterdam?” Als het aan Peter Savelberg, initiatiefnemer Tristate City Europe, ligt, gaan we bij effectieve samenwerking juist voorbij ‘Ajax-Feyenoord’. Wat hem betreft denken we verder dan stadsgrenzen, gemeentegrenzen en zelfs verder dan landgrenzen. We denken aan “Nederland als groene wereldstad”. Arjan van Gils, gemeentesecretaris gemeente Amsterdam en Remco Pols, regiodirecteur Haarlemmermeer Ymere, raken in hun verhaal over de Metropoolregio Amsterdam ook aan het overschrijden van grenzen. Zij schetsen ontwikkelingen, zoals groeiende sociale en economische verschillen tussen groepen en een toenemende druk op de woningmarkt, die vragen om afstemming tussen regio’s en het verbinden van domeinen en partijen. Het betrekken van partijen, ook buiten de gemeente Amsterdam, maakt dat de MRA zich kan ontwikkelen tot een invloedrijke regio.

Nederland als wereldstad

De sprekers zorgden met deze boodschap meteen voor de nodige inspiratie op deze dag. Een ambitieuze visie; Nederland als wereldstad, samenwerken over grenzen heen, één invloedrijke (metropool)regio als verbindende factor in de wereldeconomie. Aanwezigen beamen dat die ambitie nodig is, juist voor goede samenwerking. “Je kunt naar de ideale situatie streven. En je kunt er vanuit verschillende perspectieven op reflecteren. Zo leer je van elkaar en versterk je de samenwerking”, zegt Renske Graafland van provincie Overijssel.

Gezamenlijke doelen

Verschillende perspectieven zijn volgens anderen een belangrijk ingrediënt voor een effectieve samenwerking. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor de nodige uitdagingen. Bijvoorbeeld botsende organisatieculturen en systemen. Of samenwerkingsprocessen die enorm vertragen omdat mensen heel erg vanuit (hun eigen) structuren blijven denken.
Volgens Ruben den Uijl van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het voor een goede samenwerking cruciaal om een scherp, gezamenlijk doel te hebben; “Wat is je opgave? Waar liggen kansen? Bepaal waar je heen wilt en blijf elkaar daar voortdurend aan herinneren.” Aanwezigen benadrukken het belang van gezamenlijke doelen. En om die te behalen zien zij liever een goede regionale samenwerking dan concurrentie tussen steden en regio’s – een samenwerking waarin steden en regio’s elkaar aanvullen en versterken en waarin bredere maatschappelijke opgaven worden aangepakt.

Willem van Boekel sluit de Dag van Stad en Regio energiek af. En dat straalt af op de deelnemers. Iedereen staat zonder twijfel op als hij vraagt wie de dag als zinvol heeft ervaren. Hij geeft ook nog een inspirerend advies mee: “Voor goede samenwerking is moed nodig. Je moet je openstellen, kwetsbaar durven zijn. Laat je zien. Investeer niet alleen in de inhoud van het project maar besteed ook tijd aan de persoonlijke relatie”. Een advies dat de aanwezigen graag ter harte namen op de aansluitende netwerkborrel.

Meer informatie

Op de Dag van Stad en Regio lieten partners van Platform31 zich inspireren tijdens workshops, gingen zij op excursie om resultaten in de praktijk te ervaren en gingen ze met elkaar in discussie over samenwerking en oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken in stad en regio. Binnenkort verschijnt hierover een uitgebreid artikel.

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.