Actieprogramma wooncoöperaties begint 2017 goed

Na een periode van zaaien is het dit jaar tijd om te oogsten. Platform31 gaat concrete stappen zetten in het realiseren van wooncoöperaties. Samen met corporaties en initiatieven start op 31 januari een aantal nieuwe pilots.

De wooncoöperatie geeft corporaties en bewoners nieuwe mogelijkheden om, door vergaande mate van zelfbeheer, samen goed wonen te organiseren. Omdat dit een nieuw fenomeen is in de Nederlandse volkshuisvesting, moeten de kaders en instrumenten nog ontwikkeld worden. Hiertoe coördineert Platform31 tot eind 2018 het actieprogramma wooncoöperaties. Doel is de praktijk te stimuleren door het creëren van noodzakelijke randvoorwaarden, zowel op praktisch als institutioneel niveau.

Het hoofdingrediënt van dit programma zijn een vijftiental pilots. Een pilot bestaat uit een duo van een initiatief en woningbouwcorporatie die aan de slag gaan met het ontwikkelen van een wooncoöperatie. Verschillende opties zijn mogelijk. Om deze te verkennen is het van belang dat de deelnemers een open houding, aandacht en tijd hebben. Corporaties zoals Haag Wonen, Rochdale, Havensteder, Mitros en Habion hebben zich hieraan gecommitteerd. Samen met bewoners, waaronder diverse Centraal Wonen groepen, ouderencollectieven en verenigde huurders, gaan ze de uitdaging aan.

Op 31 januari gaan de pilots van start tijdens een kick-off in Utrecht. Platform31 zal de deelnemers de komende twee jaar ondersteunen door het ontwikkelen van onder andere juridische kaders, financieringsconstructies en beheervormen. Hier zijn binnen het programma de afgelopen tijd samen met stakeholders en experts al de eerste stappen in gemaakt De praktische uitwerking zal in nauwe wisselwerking met de pilots gebeuren, zodat er bruikbare en toepasbare oplossingen ontstaan voor alle partijen. Beoogd eindproduct zijn een aantal standaardmodellen voor het oprichten, exploiteren en beheren van een wooncoöperatie.

Meer informatie