Actieagenda resultaat Zeeuws congres Flexwonen

Op 3 december vond in Middelburg het Zeeuws congres Flexwonen plaats. Zo’n 180 deelnemers wisselden ideeën uit en gingen met elkaar in gesprek over de wijze waarop Zeeland een antwoord kan geven op de grote behoefte aan snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte van onder meer arbeidsmigranten, expats, starters, gescheiden mensen en statushouders. Gedeputeerde Dick van der Velde: “Hoe kunnen we de mensen met behoefte aan een tijdelijke woning hulp bieden zodanig dat ze zich daarbij ook goed voelen en in Zeeland willen blijven?”

Lees verder

Lees het verslag van het congres op de website van Expretisecentrum Flexwonen.

en de Platform31-publicaties:

Het congres werd georganiseerd door de provincie Zeeland, Expertisecentrum Flexwonen, Platform31 en het ministerie van BZK.