Actie-agenda vakantieparken biedt inzicht in gemeentelijke opgave

Folder Meer grip op vakantieparken

Tijdens de Vakantieparken Top op donderdag 29 november 2018 ondertekenden het Rijk, drie provincies, de VNG, branchevereniging RECRON en maatschappelijke partners een verklaring om de komende twee jaar samen aan de slag te gaan. Platform31 droeg bij aan de totstandkoming van deze actie-agenda met een onderzoek naar bewoning van vakantieparken op de Veluwe.

Om de kennis en ervaringen van gemeenten met de aanpak van vakantieparken zo breed mogelijk te delen, organiseerden we parallel aan dit onderzoek een leertraject in opdracht van de VNG. De informatie die is opgehaald verschijnt binnenkort in een praktische handreiking die gemeenten kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun beleid ten behoeve van vitale vakantieparken.

‘Meer grip op vakantieparken’

Tijdens de Vakantieparken Top werd alvast een voorproefje van de handreiking gepresenteerd in de folder Meer grip op vakantieparken (pdf, 2,29 MB). De folder geeft in één overzicht weer voor welke opgaven gemeenten staan en hoe gemeenten deze kunnen aanpakken. Zo hebben gemeenten allereerst behoefte aan goed inzicht in het vraagstuk (informatiepositie) en een strategie die focus aanbrengt, vraagstukken integraal benadert en een visie op de toekomst biedt. Daarnaast is er een gedegen procesorganisatie nodig, afgestemd met lokale en regionale partners. In de aanpak zijn er generieke instrumenten, zoals planologisch-juridische kaders, en handelingsperspectieven naar thema voorhanden die gemeenten kunnen inzetten. We schetsen mogelijkheden op het gebied van economische vitalisering, ruimtelijke ingrepen, veiligheid en ondermijning, de sociale opgave en wonen.

Leerkring, kennisbank en toolbox

In de actie-agenda Vakantieparken heeft Platform31 een coördinerende rol in kennisdeling. Streven is om in nauwe afstemming met het CCV en VNG een nieuwe leerkring en online kennisbank op te zetten. Daarnaast ziet Platform31 een rol in de pilots die de mogelijkheden gaan verkennen om vakantieparken zonder toeristische perspectieven een tijdelijke of permanente woonfunctie te geven. Op dit moment werken wij aan een toolbox voor regionale bestuurlijke samenwerking in de aanpak van ondermijning op vakantieparken.