Aanpak bedrijventerreinen niet altijd gebaseerd op slechte economische prestaties

De beslissing om bedrijventerreinen te herstructureren is niet altijd gebaseerd op de slechte economische prestaties van de betreffende terreinen, terwijl het beleid dit wel veronderstelt. Dit betekent dat publiek geld voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen niet altijd wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld.

Promotieonderzoek

Dit is één van de bevindingen van het promotieonderzoek ‘Oorzaken van veroudering van bedrijventerreinen’ waarop Jasper Beekmans op donderdag 4 februari promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beekmans heeft het onderzoek onder leiding van professor Erwin van der Krabben uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) van Platform31.

Uit het promotieonderzoek blijkt ook dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin bedrijventerreinen in Nederland te kampen hebben met veroudering. Planoloog Jasper Beekmans onderzocht de verklaringen voor veroudering van bedrijventerreinen aan de hand van vastgoedwaarden, werkgelegenheidsontwikkeling en de beslissing van gemeenten om maatregelen te nemen tegen veroudering.

Regionale verschillen

Uit gegevens van de nationale overheid blijkt dat sommige bedrijventerreinen al binnen enkele jaren na ontwikkeling als verouderd te boek staan. Ook bestaan grote regionale verschillen: in de noordelijke provincies lijkt veroudering minder vaak voor te komen dan in andere delen van Nederland. Over de precieze oorzaken van veroudering van bedrijventerreinen is nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat de ligging van bedrijventerreinen aan de snelweg, het type gevestigde bedrijven en de leeftijd van bedrijventerreinen verklarende factoren zijn voor veroudering.

Het promotieonderzoek van Jasper Beekmans is uitgevoerd in samenwerking met een praktijk consortium van de gemeente Haarlemmermeer, gemeente Nijmegen, het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam en Oost NV. Momenteel werkt Beekmans als adviseur gebiedsontwikkeling en planeconomie bij PAS bv.

jasper-beekmans

Klik hier voor meer informatie over dit Kennis voor Krachtige Steden-onderzoek naar de effecten van de herstructureringsopgave van bedrijventerreinen. Het proefschrift van Jasper Beekmans kunt u hier vinden.

Meer informatie

Marloes Hoogerbrugge

06 57 94 21 69 – marloes.hoogerbrugge@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41