Aangeboden: experimenteerruimte voor wooncoöperaties en corporaties

Huurders en corporaties tonen meer dan ooit interesse in zelfbeheer. Al is de stap naar de oprichting van een echte wooncoöperatie nog lastig, omdat het voor beide partijen nieuw en onbekend terrein is. Er is behoefte aan uitgewerkte modellen voor financieringsconstructies en een juridisch raamwerk binnen de kaders van de Woningwet. Platform31 start daarom drie pilots rond de varianten: verkoop, bv-constructie en beheercoöperatie. Doet u mee?

De pilots bieden experimenteerruimte vanuit het landelijke actieprogramma wooncoöperaties en hangen samen met de verankering van wooncoöperatie in de Woningwet. Als deelnemende initiatiefnemer en corporatie werkt u samen een aantal concrete varianten uit, met bijbehorende financiering, statuten, organisatiestructuur en bestuursmodel. Hiermee ontstaat een fundament waarop nieuwe wooncoöperaties zich verder kunnen ontwikkelen in Nederland.

Kennis en netwerk

Platform31 biedt gedurende het experiment ondersteuning met kennis, onderzoek en toegang tot het netwerk van relevante stakeholders, zoals banken en juristen. Daarnaast staat er een expertteam tot uw beschikking voor advies en analyse. Wettelijke zaken die binnen de pilots spelen stemt Platform31 af met het ministerie van BZK en de Autoriteit Woningcorporaties.

Start pilots

De pilots starten eind 2016 en lopen door tot medio 2018. Gedurende de looptijd van de pilots werkt u grotendeels zelfstandig aan de verdere invulling van het initiatief. Platform31 ondersteunt dit proces op de achtergrond en schakelt experts in voor onderzoek en uitwerking rond gezamenlijke thema’s. Op 31 januari 2017 vindt de officiële aftrap plaats tijdens een startbijeenkomst in Utrecht.

Select gezelschap

Alleen ‘koppels’ van initiatiefnemers en corporaties kunnen meedoen aan de pilots. Dit betekent dat we op zoek zijn naar huurders met een bestaand initiatief waarbij de woningcorporatie al actief is betrokken. Deelname aan de pilots is gratis voor initiatiefnemers en corporaties die deel uitmaken van het ambassadeursteam wooncoöperatie of partner zijn van Platform31. Voor corporaties die geen partner zijn van Platform31 geldt een bijdrage van 5.000 euro exclusief BTW voor het totale traject.

Aanmelden?

Aanmelden voor één van de pilots kan tot uiterlijk 20 december 2016. Dit doet u door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden. Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij Niels Gastkemper: niels.gastkemper@platform31.nl. Platform31 selecteert per pilot maximaal vijf cases waarmee het traject start.