Aan de slag met de aanpak van ondermijning in de wijk. Doet u mee?

In het project ‘Aanpak ondermijning in de wijk’ gaat Platform31 samen met gemeenten op zoek naar een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit in kwetsbare wijken. Veel gemeenten zijn er inmiddels van doordrongen dat repressie alleen onvoldoende werkt tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin het (meer repressieve) veiligheidsdomein en het (meer preventieve) sociaal domein samen de strijd met dit probleem aanbinden. Wilt u hiermee aan de slag? Meld u dan nu aan!

Learning community en werkboek ‘Aanpak ondermijning in de wijk’

Hoe richt je als gemeente zo’n (meer dan repressieve) aanpak in? En met wie? Wat zijn knelpunten en hoe los je die op? Welke vernieuwende ideeën zijn er?
In het project ‘Aanpak ondermijning in de wijk’ gaan we samen met deelnemende gemeenten op zoek naar het antwoord op deze vragen. Dat doen we door:

  • een learning community van gemeenten op te zetten, met veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaring, o.a. door inspirerende bijeenkomsten, boeiende experts en sprekers, ruimte voor behandeling van eigen casussen en updates vanuit (de netwerken van) Platform31, het ATO en ministerie van BZK.
  • een werkboek samen te stellen met inspirerende praktijkvoorbeelden van een brede wijkaanpak van ondermijning.

Doet u mee?

Meer weten over het project ‘Aanpak ondermijning in de wijk’? Platform31 bundelt de belangrijkste ontwikkelingen en geboekte resultaten voor u op een overzichtelijke projectpagina.

Wilt u meer weten over de learning community? Kijk dan hier.
Wilt u meer weten over het werkboek? Kijk dan hier.