Aan de slag met bewoners: het waarom en hoe rond innovatief organiseren

Hoe pak je een grote transitie zoals langer thuis aan? Hoe kunnen wijkbewoners worden ondersteund die bijvoorbeeld slecht lopen, snel de weg kwijt zijn of moeilijker contact kunnen leggen met buren en anderen in hun omgeving? Gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en andere maatschappelijke partnerorganisaties moeten los komen van de kennis- en systeemwereld waarin ze zich bevinden en contact maken met de leefwereld van wijkbewoners. Een bijdrage van Blomberg Instituut over innovatief organiseren.

Wat is innovatief organiseren?

Innovatief organiseren is een procesaanpak die leidt tot een andere kijk op het probleem, bezien vanuit de vraag van de mensen en organisaties die er mee te maken hebben. Centraal staat de vraag ‘wat’ ga je voor ‘wie’ oplossen? Oplossingen zijn dan ook veelal niet aanbod gedreven, maar vraag- en opgavegericht. Ze komen voort uit datgene wat mensen drijft, wat hen bindt en wat mensen nodig hebben in hun dagelijkse werk en in hun dagelijkse leven.

Voor veel onderzoekers en beleidsmakers blijkt het best lastig om niet vanuit het eigen aanbod in oplossingen te denken. De methodiek biedt dan ook een ander denkraam dan het lineaire kader waarin we veelal zijn opgeleid. Door de échte behoeften van mensen en organisatiebelangen te begrijpen, ontstaan ideeën en oplossingen die beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk van professionals en wijkbewoners.

Innovatief organiseren bron: Blomberg Instituut (klik voor vergroting)
Innovatief organiseren bron: Blomberg Instituut (klik voor vergroting)

Innovatief organiseren laat de systeemwereld en leefwereld makkelijker met elkaar samenwerken. Door óók de bedoeling achter de systemen weer op het vizier te krijgen. Vanuit deze invalshoek werkte BlomBerg Instituut met gebiedscoalitie Westergouwe in Gouda en de gebiedscoalitie Amandelbloesem in Wormerveer aan het ‘kraken’ van Langer thuis-opgaven.