9 lessen voor een circulaire en groene stad

Voor een leefbare, duurzame en toekomstbestendige stad zijn circulariteit en vergroening cruciaal. Maar wat is er nodig om te komen tot een (gebieds)aanpak met aandacht voor circulariteit en vergroening? En hoe betrek je bewoners en bedrijven hierbij? Tijdens de webinar ’De circulaire en groene stad’ luisterden ruim 190 deelnemers naar 5 experts uit de wetenschap, beleid en praktijk. Op deze maner verbinden we vanuit Platform31 de wetenschappelijke kennis uit onder andere het VerDuS SURF-onderzoeksprogramma met de stedelijke en regionale praktijk. De belangrijkste lessen van de webinar delen we graag met u.

4 lessen voor een circulaire stad

  1. Betrek bewoners vanaf het begin en denk na over wat je met elkaar wilt bereiken. Bijvoorbeeld: zetten we in op recycling of gaan we op zoek naar geheel nieuwe manieren om (minder) te consumeren?
  2. Bedenk dat circulariteit nieuwe manieren van werken biedt én nodig heeft. Circulariteit biedt kansen voor het creëren van werkgelegenheid en een nieuw gevoel van betrokkenheid bij het werk, maar hier moeten werklocaties wel op worden ingericht.
  3. Geef wetenschappers een prominente rol: niet in het bieden van blauwdrukken of ‘zeggen hoe het moet’, maar in het komen tot werkbare principes, het trekken en vergelijken van lessen voor specifieke gebieden en het vertellen van nieuwe verhalen samen met bewoners en andere betrokkenen.
  4. Erken dat er verschillende perspectieven en schalen zijn en bepaal met elkaar waar je op inzet. Niet alleen vanuit financieel perspectief, maar ook met oog voor andere waarden.

4 lessen voor een groene stad

  1. Stel de gebruikers in/van gebieden centraal bij het kijken naar verschillende waarden. Onderzoek hoe mensen groen gebruiken en sluit aan op de voorkeuren van de gebruikers.
  2. Kijk naar de bijdrage van groen aan verschillende maatschappelijke baten. Welk type groen draagt effectief bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid?
  3. Realiseer functioneel groen in de schaarse ruimte bij stedelijke gebiedsontwikkeling. Functioneel groen draagt bij aan verschillende waarden en creëert financiële meerwaarde.
  4. Verbind eigenaar/bewoner, ecoloog en ontwerper en doorloop het hele ontwikkel- en ontwerpproces samen. Zo zorg je dat groene ambities overeind blijven en ecologische en sociaal-maatschappelijke doelen bereikt worden.

1 les voor een circulaire en groene stad

Verken de kansen voor het verknopen van opgaven bij het denken vanuit verschillende waarden (circulariteit, vergroening, energiebesparing). Dit kan zorgen voor win-win-win situaties. Belangrijke voorwaarde is wel dat je hier met elkaar stappen in durft te zetten.

Kijk de webinar terug