Cover landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016 cover 1520874467

Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016

De jury van het jaarboek heeft 17 voorbeeldige projecten geselecteerd uit een ruim aanbod van 120 inzendingen. Als je het jaarboek doorbladert, krijg je al snel een optimistisch gevoel over kracht van ontwerp. Enige zelfreflectie is bij de beroepsgroep van ontwerpers wel geboden. Lees meer

Cover nieuw west cover 1520873866

Nieuw-West: parkstad of stadswijk

De auteurs - onder wie Ivan Nio en Arnold Reijndorp - geven in deze publicatie goed zicht hoe de nieuwe stedelijkheid in de Amsterdamse wijk Nieuw-West zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Hun onderzoeksmethode biedt een nieuw perspectief op de vernieuwing van naoorlogse stadsuitbreidingen in Nederland. Lees meer

Stadsmakers in nederland cover 1520874466

Stadsmakers in Nederland

Deze publicatie van Kennisland geeft inzichten hoe we lokale bottom-up initiatieven het best kunnen ondersteunen. Stadmakers zijn op de terreinen van maatschappelijke en stedelijke vernieuwing van groot belang. Nuttig voor iedereen die stadmakers beter wil leren kennen. Lees meer

Rooilijn 4 16 1 cover 1520874484

Rooilijn over experimenteren

Experimenten lijken op dit moment de wind mee te hebben, zo constateert de redactie van vakblad Rooilijn. Het creëren van experimenteerruimten in steden blijkt aan te sluiten bij de wens en maatschappelijke noodzaak om de praktijk te innoveren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Lees meer

Prettige plekken cover 1520874476

Prettige plekken

Deze publicatie geeft een mooi overzicht van ruimtelijke richtlijnen om de openbare ruimte gebruiksvriendelijk in te richten. De auteurs benaderen de openbare ruimte vanuit de bril van de gebruiker. Gezien de toenemende druk op de stad is een efficiënt en goed gebruik van de openbare ruimte van belang. Lees meer

Cover de toekomst van de stad cover 1520874465

De toekomst van de stad

Een pleidooi voor de metropool

Met deze publicatie heeft Zef Hemel een punt geraakt. Zijn optimistisch betoog om van Amsterdam een echte metropool van 2 miljoen inwoners te maken, heeft voor beroering gezorgd bij recensenten. Een overzicht en een tip om aan dit debat een vervolg te geven. Lees meer

Doen wat nodig is cover 1520874477

Doen wat nodig is

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten, starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. In deze publicatie, die is gepresenteerd op de bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, zijn de contouren van de experimenten beschreven. Lees meer

Naar een eigen ruimtelijke identiteit cover 1520874475

Naar een eigen ruimtelijke identiteit

Deze publicatie is volgens de auteur Herman Dekkers “bedoeld om de discussie over het onderscheidende vermogen van gebieden binnen of buiten de stad op gang te brengen." Lees meer

Hier wordt de toekomst gebouwd cover 1520874483

Hier wordt de toekomst gebouwd

In deze publicatie reizen Antoine van Agtmael en Fred Bakker langs 10 innovatieve hotspots in de Verenigde Staten en Europa. Voormalige 'rustbelts' die uitgroeiden tot 'brainbelts'. Zij poneren de stelling dat deze brainbelts model kunnen staan voor andere regio’s en komen met een reeks aanbevelingen. Lees meer

Op zoek naar nieuwe verhoudingen cover 1520874483

Op zoek naar nieuwe verhoudingen

Gerben Helleman wijst in deze publicatie van De Haagse Hogeschool de professional de weg om een brug te slaan tussen de geplande en geleefde stad. Lees meer

Cover werken met de omgevingswet cover 1520874485

Werken met de omgevingsvisie. Visievorming onder de Omgevingswet

De omgevingsvisie is een instrument om nu al te kunnen oefenen met werken onder de Omgevingswet. In de nieuwe Omgevingswet staat niet veel over de manier waarop een omgevingsvisie moet worden opgesteld. Het is daarom een goede timing dat dit boek is uitgekomen. Lees meer

Krimpdenken gegroeid cover 1520874485

Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen

In deze publicatie blikt Peter Hovens terug op 10 jaar krimp op de bestuurlijke agenda. Hij geeft aan in welke fase wij ons nu bevinden, maakt een scherpe analyse en geeft richtingen aan om het onderwerp krimp weer goed op de rails te krijgen. Lees meer

Cover de antistad pionier van kleiner groeien maurice hermans cover 1520874498

De Antistad

In deze publicatie geeft geeft Neimed-onderzoeker Maurice Hermans een wenkend perspectief voor krimpende steden. Steden zonder groeimogelijkheden, zoals Heerlen hebben volgens hem haast geen plek in het debat. Hij schetst een perspectief voor een “kleinere, fittere en gelukkiger" stad. Lees meer

Cover de sleutel past niet meer op iedere deur cover 1520874510

De sleutel past niet meer op elke deur

Gezinnen zijn vandaag de dag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen aan het wonen. Volgens de Vlaamse onderzoekers is het hoog tijd om in te spelen op de woonbehoeften van hedendaagse gezinnen. Lees meer

Cover renovatie en transformatie cover 1520874514

De wereld van renovatie en transformatie

Herbestemmen is de nieuwe toekomst van het vastgoed. In deze publicatie diepen verschillende auteurs het thema herbestemmen verder uit - zoals het ruimtelijk ordeningsrecht, fiscale aspecten en energiegebruik - en geven de lezer een 'staalkaart' van de meest actuele inzichten. Lees meer

Blind spot cover 1520874518

Blind Spot

Metropolitan landscape in the global battle for talent

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Deze publicatie bekijkt de relatie tussen kwaliteit van landschap en leefomgeving en het vestigingsklimaat in 10 metropolitane regio's wereldwijd. Lees meer

Gezond en wel in de wijk cover 1520874523

Gezond en wel in de wijk

Voor wie interesse heeft in het thema Gezonheid en ruimte: recentelijke hebben zeven kennisinstituten samen een e-magazine gepresenteerd over de kracht van erkende interventies. Naast inspiratie biedt dit magazine gemeenten een handige toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies. Lees meer

Omslagdewaardevanhetalledaagse cover 1520873916

De waarde van het alledaagse

Van beleidsdrang naar bewonersperspectief in de stadswijk

Dit boek beschrijft het dagelijks leven in drie Brabantse wijken uit verschillende perioden van de twintigste-eeuwse stedenbouw. De auteurs tonen hoe onderzoek naar het alledaagse in zijn werk gaat en pleiten tegelijkertijd voor een ander ruimtelijk en sociaal wijkbeleid: minder politiek gemotiveerd, minder ingrijpen en meer oog voor de vitaliteit van bewoners. Lees meer

Bouwstenen uit de recente geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling cover 1520874516

Bouwstenen uit de recente geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling

Zoals iedere geschiedschrijving een periode lijkt af te willen sluiten, geeft deze publicatie juist inspiratie aan bewoners en professionals om met de inzichten van toen richting te geven aan de stad van morgen. Lees meer

Maak verschil cover 1520874511

Maak verschil

Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven

Het optimaliseren van de inrichting en werking van het openbaar bestuur kan een serieus effect hebben op economische groei, concludeert de Studiegroep Openbaar Bestuur in een rapport dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. Lees meer