De grote Amsterdam onbewolkt

Geen wolkje aan de Amsterdamse lucht, zo lijkt het op het eerste gezicht als ik het fraaie fotoboek van Amsterdam doorblader. De fotograaf Peter Elenbaas geeft met zijn camera vanuit de lucht een haarscherp beeld van de stad anno 2016. Lees meer

Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

Het PBL brengt met dit rapport twee nieuwe perspectieven in de discussie over de schaarste van huurwoningen in het middensegment. Lees meer

Koopstromen Randstad 2016: kleine steden in de knel, internetverkoop groeit door

Ons winkelgedrag verandert structureel, zo blijkt uit het onderzoek Randstad Koopstromenonderzoek 2016. De vraag is wanneer het internet ook de dagelijkse markt gaat veroveren. Binnensteden en andere winkelgebieden móeten op deze veranderingen inspelen om vitaal te blijven. Lees meer

Nieuwonen

Wonen op weg naar 2040

Het stoeptegelformaat van deze publicatie lijkt wel een knipoog naar de rijksnota’s van weleer. Het initiatief voor een vergezicht op het wonen in 2040 is dit keer niet in handen van de overheid maar van een groep enthousiaste experts die op hun beurt 40-tal van experts uit de wereld van het wonen aan het woord laten. Lees meer

Help, we zijn populair!

Rotterdam stad in verandering

In een 30-tal korte essays, een verzameling uit het online tijdschrift Vers Beton, geven de auteurs in woord en beeld een kritische kijk op de veranderingen in stad Rotterdam de laatste jaren. Lees meer

Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016

De jury van het jaarboek heeft 17 voorbeeldige projecten geselecteerd uit een ruim aanbod van 120 inzendingen. Als je het jaarboek doorbladert, krijg je al snel een optimistisch gevoel over kracht van ontwerp. Enige zelfreflectie is bij de beroepsgroep van ontwerpers wel geboden. Lees meer

Nieuw-West: parkstad of stadswijk

De auteurs - onder wie Ivan Nio en Arnold Reijndorp - geven in deze publicatie goed zicht hoe de nieuwe stedelijkheid in de Amsterdamse wijk Nieuw-West zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Hun onderzoeksmethode biedt een nieuw perspectief op de vernieuwing van naoorlogse stadsuitbreidingen in Nederland. Lees meer

Stadsmakers in Nederland

Deze publicatie van Kennisland geeft inzichten hoe we lokale bottom-up initiatieven het best kunnen ondersteunen. Stadmakers zijn op de terreinen van maatschappelijke en stedelijke vernieuwing van groot belang. Nuttig voor iedereen die stadmakers beter wil leren kennen. Lees meer

Rooilijn over experimenteren

Experimenten lijken op dit moment de wind mee te hebben, zo constateert de redactie van vakblad Rooilijn. Het creëren van experimenteerruimten in steden blijkt aan te sluiten bij de wens en maatschappelijke noodzaak om de praktijk te innoveren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Lees meer

Prettige plekken

Deze publicatie geeft een mooi overzicht van ruimtelijke richtlijnen om de openbare ruimte gebruiksvriendelijk in te richten. De auteurs benaderen de openbare ruimte vanuit de bril van de gebruiker. Gezien de toenemende druk op de stad is een efficiënt en goed gebruik van de openbare ruimte van belang. Lees meer

De toekomst van de stad

Een pleidooi voor de metropool

Met deze publicatie heeft Zef Hemel een punt geraakt. Zijn optimistisch betoog om van Amsterdam een echte metropool van 2 miljoen inwoners te maken, heeft voor beroering gezorgd bij recensenten. Een overzicht en een tip om aan dit debat een vervolg te geven. Lees meer

Doen wat nodig is

Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten, starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad. In deze publicatie, die is gepresenteerd op de bijeenkomst van City Deal Inclusieve Stad, zijn de contouren van de experimenten beschreven. Lees meer

Naar een eigen ruimtelijke identiteit

Deze publicatie is volgens de auteur Herman Dekkers “bedoeld om de discussie over het onderscheidende vermogen van gebieden binnen of buiten de stad op gang te brengen." Lees meer

Hier wordt de toekomst gebouwd

In deze publicatie reizen Antoine van Agtmael en Fred Bakker langs 10 innovatieve hotspots in de Verenigde Staten en Europa. Voormalige 'rustbelts' die uitgroeiden tot 'brainbelts'. Zij poneren de stelling dat deze brainbelts model kunnen staan voor andere regio’s en komen met een reeks aanbevelingen. Lees meer

Op zoek naar nieuwe verhoudingen

Gerben Helleman wijst in deze publicatie van De Haagse Hogeschool de professional de weg om een brug te slaan tussen de geplande en geleefde stad. Lees meer

Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen

In deze publicatie blikt Peter Hovens terug op 10 jaar krimp op de bestuurlijke agenda. Hij geeft aan in welke fase wij ons nu bevinden, maakt een scherpe analyse en geeft richtingen aan om het onderwerp krimp weer goed op de rails te krijgen. Lees meer

Werken met de omgevingsvisie. Visievorming onder de Omgevingswet

De omgevingsvisie is een instrument om nu al te kunnen oefenen met werken onder de Omgevingswet. In de nieuwe Omgevingswet staat niet veel over de manier waarop een omgevingsvisie moet worden opgesteld. Het is daarom een goede timing dat dit boek is uitgekomen. Lees meer

De Antistad

In deze publicatie geeft geeft Neimed-onderzoeker Maurice Hermans een wenkend perspectief voor krimpende steden. Steden zonder groeimogelijkheden, zoals Heerlen hebben volgens hem haast geen plek in het debat. Hij schetst een perspectief voor een “kleinere, fittere en gelukkiger" stad. Lees meer

De sleutel past niet meer op elke deur

Gezinnen zijn vandaag de dag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen aan het wonen. Volgens de Vlaamse onderzoekers is het hoog tijd om in te spelen op de woonbehoeften van hedendaagse gezinnen. Lees meer

De wereld van renovatie en transformatie

Herbestemmen is de nieuwe toekomst van het vastgoed. In deze publicatie diepen verschillende auteurs het thema herbestemmen verder uit - zoals het ruimtelijk ordeningsrecht, fiscale aspecten en energiegebruik - en geven de lezer een 'staalkaart' van de meest actuele inzichten. Lees meer