Handboek bouwen op weg naar de omgevingswet cover 1513075191

Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet

Wie vanuit juridisch oogpunt wil weten welke wetgeving komt kijken bij het bouwen, heeft een volledig overzicht met het handboek 'Bouwen op weg naar de Omgevingswet'. Lees meer

Cover laboratorium amsterdam cover 1512037259

Laboratorium Amsterdam

werken, leren, reflecteren

In deze publicatie is de oogst te vinden van 4 jaar onderzoeksprogramma Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam rond thema's als laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast en de ervaringen met het werken in 'fieldlabs'. Lees meer

Cover de beweegvriendelijke stad cover 1511177308

De beweegvriendelijke stad

Het boek 'De beweegvriendelijke stad' geeft een overzicht van de interventies die denkbaar zijn om bewoners te stimuleren meer te bewegen. De context is duidelijk Amsterdams, maar het is heel goed te gebruiken voor andere steden of dorpen. Lees meer

Cover opgeleverd cover 1510833840

Opgeleverd! Voorbeeldige zelfbouwprojecten in Amsterdam

Zelfbouwers zijn vaak vernieuwend op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid, bijzondere woningtypen en architectuur. Deze publicatie geeft een fraai beeld van 29 Amsterdamse zelfbouwprojecten en inspiratie aan startende zelfbouwers. Lees meer

Cover pas de deux k cover 1509635418

Pas de deux?

Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning

In deze studie zijn de mogelijkheden van beleid verkent van een ruimtelijk samenspel tussen cultuur en economie in Nederland. Lees meer

Cover stedelijke vraagstukken cover 1509627281

Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen

Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio's

Nu er na de crisis weer een aanzienlijke verstedelijkingsopgave voor de deur staat is de publicatie Rekenen aan de Stad van Jan Brouwer welkome literatuur om verantwoord te investeren in de stad. Lees meer

Cover rekenen aan de stad jan brouwer cover 1508419851

Rekenen aan de stad

Nu er na de crisis weer een aanzienlijke verstedelijkingsopgave voor de deur staat is de publicatie Rekenen aan de Stad van Jan Brouwer welkome literatuur om verantwoord te investeren in de stad. Lees meer

Cover spot on cover 1508414999

Spot on

Het landschap als vestigingsvoorwaarde

Hoe geven we het landschap als vestigingsvoorwaarde handen en voeten? Deze vraag is door vereniging Deltametropool opgepakt met 12 pilotprojecten in 5 provincies. De auteurs concluderen dat het "een internationaal relevant onderwerp is met een groot potentieel". Lees meer

Cover democratie is meer dan politiek alleen cover 1505987092

Democratie is méér dan politiek alleen

Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Geef huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders meer zeggenschap over de instellingen die hun leven op de belangrijke gebieden van wonen, zorg en scholing bepalen". Dat stelt de Raad voor het openbaar bestuur in een recent advies. Lees meer

Cover powerswitch cover 1505995307

Powerswitch naar een vitale samenleving

Jeroen den Uyl is een 'bescheiden revolutionair'. "Hij verzet zich tegen de uitholling van de menselijke gemeenschap door staatsbureaucratie en marktwerking." Den Uyl vertelt in deze publicatie hoe burgers weer invloed kunnen krijgen op hun eigen leven. Lees meer

Uitgelicht lichtverdicht k cover 1520874329

Licht verdicht

De discussie over de woonopgave en het al dan niet inbreiden of uitbreiden van de bestaande stad mist soms diepgang. Een ontwerpstudie van BNA Onderzoek in samenwerking met de gemeente Rotterdam laat zien dat het optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam kansen biedt. Lees meer

Atlasvg2017 k cover 1520874257

Geluk. Atlas voor gemeenten 2017

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft dit jaar geluk als thema. Wat kan je daar nu mee als gemeente vraag je je af. Welke factoren spelen nu een rol bij de beleving van geluk? Lees meer

Cover the new urban crisis k cover 1520872410

The new urban crisis

How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class - and What We Can Do About It

Na zijn invloedrijke publicatie 'The rise of the creative class' verlegt Richard Florida zijn focus in zijn nieuwe boek op sociale ongelijkheid in Amerika. Hij geeft een scherpe analyse van de Amerikaanse samenleving anno 2016 en komt met een handelingsperspectief om uit deze crisis te geraken. Lees meer

Cover wonen in de 21ste eeuw  cover 1520871703

Wonen in de 21e eeuw

Collectieve woonvormen in Nederland en België

Wonen in de 21e eeuw is een fantastisch bladerboek waarin Peter Camp ons een divers palet toont van gemeenschappelijk wonen in binnen- en buitenland: kluswoningen, wooncoöperaties, flexwonen, CPO, De Magic Mix, woonservicegebieden, tiny houses en veel nieuwe inspirerende concepten. Lees meer

Cover 100service cover 1494959194

100% Service, de formule voor succes

Deze publicatie is geschreven om de publieke sector te inspireren de dienstverlening te innoveren. Tips en voorbeelden komen uit veertien exclusieve interviews met topmanagers van onder andere IKEA, NS, het Amsterdam Museum, de zorg, retail, bibliotheken en gemeenten. Lees meer

Cover sturing in de ruimtelijke ordening cover 1493648070

Sturing in ruimtelijke ordening: nu en onder de Omgevingswet

Mr. C.P. Hageman trekt in zijn proefschrift over sturing in de ruimtelijke ordening een aantal opvallende conclusies. Lees meer

Cycling cities cover 1492687761

Cycling Cities

The European Experience

De publicatie Cycling Cities brengt de actuele discussie over duurzame stedelijke mobiliteit in beeld. De uitgave is het eerste resultaat van het internationale onderzoeks- en onderwijsprogramma Sustainable Urban Mobility. Lees meer

Cover van azc naar een baan cover 1491428684

Van azc naar een baan

De Nederlandse regelgeving over en praktijk van arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen

Dit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft een praktische én een juridische insteek. Wat zijn nu de risico’s en belemmeringen om asielzoekers snel te begeleiden naar de arbeidsmarkt? Met twee opvallende aanbevelingen die perspectief bieden voor vluchtelingen in de asielprocedure en werkende statushouders. Lees meer

Cover de grote amsterdam onbewolkt cover 1520874630

De grote Amsterdam onbewolkt

Geen wolkje aan de Amsterdamse lucht, zo lijkt het op het eerste gezicht als ik het fraaie fotoboek van Amsterdam doorblader. De fotograaf Peter Elenbaas geeft met zijn camera vanuit de lucht een haarscherp beeld van de stad anno 2016. Lees meer

Cover perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt cover 1520874562

Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt

Het PBL brengt met dit rapport twee nieuwe perspectieven in de discussie over de schaarste van huurwoningen in het middensegment. Lees meer