Neighbourhoods for the Future

A Plea for a Social and Ecological Urbanism

Volgens de auteurs van ‘Neighbourhoods for the Future’ is het niet zinvol om alleen de technologische implementatie van de klimaatopgaven centraal te stellen. Zij pleiten ervoor dit in samenhang te doen met alle spelers in steden. Lees meer

Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

Met wat voor soort interventies kunnen gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten fysiek en sociaal versterken? Dat is de vraag die de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in deze verkenning stellen. Lees meer

Een klein land met verre uithoeken

Ongelijke kansen in veranderend Nederland

In deze publicatie uit geograaf en journalist Floor Milikowski haar ongerustheid over de toenemende verschillen tussen kansarme en kansrijke delen van het land. Zij constateert dat “het succes van de ene plek ten koste gaat van de welvaart elders”, waardoor “Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers”. Lees meer

De Nieuwe Stad

Een gebruiksaanwijzing

Arnold Reijndorp observeert, overpeinst en leest de 'nieuwe stad' in al haar gedaanten. In het essay deelt hij zijn ervaringen en inzichten in de vorm van een 'gebruiksaanwijzing': 40 bondige hoofdstukjes over uiteenlopende onderwerpen rond de nieuwe stad. Lees meer

Experimenteel bestuur

Van mogelijke naar haalbare naar gangbare vernieuwing

Experimenten zijn in. Kunnen we niet veel meer uit de vele experimenten halen? Hoe maak je eeen vernieuwing gangbaar? Deze publicatie van Urban Futures Studio introduceert een sturingsfilosofie van experimenteel bestuur. Lees meer

Experimentele woningbouw in Nederland 1968 - 1980

Deze publicatie brengt de 64 bijzondere experimenten – totaal gaat het om 10.000 woningen – in beeld die tussen 1968 en 1980 zijn gebouwd onder het programma Experimentele Woningbouw. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2019

“Ontwerpend denken biedt creativiteit, verbeelding, het testen van ondenkbare scenario’s, het leggen van onvermoede verbanden”, betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade in het jaarboek. Lees meer

Van hopeloos naar hotspot. 33 geheimen onthuld

Tools voor mensgerichte gebiedsontwikkeling

Deze publicatie is een persoonlijk verhaal van een vrouw die al 20 jaar in het vak zit en onder meer betrokken was bij de herontwikkeling van Strijp-S in Eindhoven en klooster Mariënburg in Den Bosch. Sandra Poelman is vooral geïnteresseerd in de software en niet in de hardware bij het ‘aantrekkelijk, gezond en betekenisvol maken van plekken’. Lees meer

De gemeenteraad en de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken van de overheden, zo ook van de leden van de gemeenteraad. Integrale samenwerking van overheden, marktpartijen en de maatschappij staat centraal. Wat dat betekent voor raadsleden, zetten Trees van der Schoot en Dick Spel uiteen in ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’. Lees meer