Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

Tussen systeemmacht en ieders eigen kracht - naar een nieuw toekomstperspectief

In de publicatie ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten’ pleit Guus Haest voor een hernieuwde verzelfstandiging van de woningcorporaties. Zij moeten het initiatief nemen tot een eenvoudiger stelsel waarvan zowel huurders als woningzoekenden profiteren. Lees meer

Stadsvernieuwing in Rotterdam

Vijftig jaar bouwen in de buurt

Deze publicatie blikt terug op 50 jaar 'bouwen voor de buurt'. De auteur geeft een mooi tijdsbeeld van een unieke periode in de stedelijk vernieuwing van de stad waarbij bewoners ongekend veel invloed kregen en waar je vandaag de dag lessen van kan leren. Lees meer

Buurten

Samen Bouwen

Een publicatie van projectontwikkelaar ERA Contour waar je inspiratie en energie uit kunt halen als je op een actieve manier betrokken bent bij het bouwen, verduurzamen en vernieuwen van buurten en verder wil denken dan alleen de fysieke ingreep. Lees meer

Soft City

Building Density for Everyday Life

In zijn boek ‘Soft City’ zet David Sim, van oorsprong Schots maar sinds lange tijd werkzaam voor Gehl Architects in Kopenhagen, zijn visie op de soft city uiteen. De soft city staat voor eenvoudige, inclusieve, soms eeuwenoude oplossingen, gericht op het prettig samenleven van mensen in steden. Lees meer

Klein wonen

The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere

Wordt klein wonen het nieuwe gewoon? De publicatie legt het proces en de resultaten van de ideeënprijsvraag BouwEXPO Tiny Housing in Almere vast in een rijk geïllustreerde uitgave. Lees meer

Plekken van hoop en verandering

Samenwerkingsverbanden die lokaal verschil maken

Platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten, laat in deze publicatie zien hoe nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal niveau kansen of urgente kwesties oppakken. Lees meer

Slim zand

Hoe ASML verscheen in Veldhoven

Hoe ASML verscheen in Veldhoven’, is de ondertitel van het boek Slim Zand van Tijs van den Boomen. De techgigant ASML speelt niet echt de hoofdrol in de publicatie waarin hij zich vooral verdiept in de middelmaat van Veldhoven en zijn (internationale) bewoners, Lees meer

The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning

The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning biedt een breed overzicht van hedendaagse internationale trends op het gebied van wonen, planning, stedelijke ontwikkeling en beleid. Lees meer

The Future of Cities

Het Joint Research Centre (JRC), het onderzoeksbureau van de Europese Commissie, heeft een rapport opgesteld waaarin de verschillende toekomstige trends en uitdagingen voor lokale overheden zijn beschreven. Daarmee wil het JRC een bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van steden in Europa. Lees meer

Design Thinking & Extreem weer

Los komen van de kennis- en systeemwereld waarin je je begeeft, hoe pak je dat aan als je werkt aan grote transities zoals ruimtelijke adaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan de steeds extremere weersomstandigheden? In Brabant en Limburg zijn ze aan de slag gegaan met ‘Design Thinking’, een mensgerichte en onderzoekende aanpak die uitnodigt tot actie van inwoners. De uitkomsten van het onderzoek zijn nu samengevat in een compacte publicatie. Lees meer

Gelijke kansen in de stad

Ongelijkheid neemt toe in Nederland, vooral in Amsterdam. Het zijn vaak dezelfde kwetsbare groepen die te maken krijgen met achterstand, in het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en op de arbeidsmarkt. Dat is het verontrustende vertrekpunt van een tekstbundel over ongelijkheidsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Lees meer

De stad van de toekomst

De resultaten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ zijn onlangs gepresenteerd in een tweetalige publicatie. In 2018 werkten tien multidisciplinaire teams aan visies voor de vijf testlocaties van 1 × 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Met de vrijheid om uitdagende vergezichten van de stad van de toekomst te verbeelden. Lees meer

Guiding Principles Metro Mix

Hoe gemengde hoogstedelijke milieus met meerwaarde voor Nederland te ontwikkelen

Het College van Rijksadviseurs heeft aan het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie een advies uitgebracht over het ontwikkelen van hoogstedelijke, gemengde gebieden. Hoewel het advies zich richt op het stedelijke mengen in de vijf REOS-transformatielocaties, is het aardige dat de beschreven principes ook goed toepasbaar zijn op het mengen in de minder hoogstedelijke gebieden. Lees meer

Handreiking Natuurdaken

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Lees meer

Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw

Inspiratieboek

Het inspiratieboek van TNO en 3 corporaties – Area, Openbaar Belang en Woonstede – gaat over het verduurzamen huurwoningen van de woningcorporaties in samenspraak met de bewoners. Het boek biedt houvast in de communicatie met bewoners, bevat een stappenplan, voorbeelden, praktische tips, tools en verwijzingen. Lees meer

Verweven stad

Het digitale cahier gaat over de gebiedsontwikkelingen rond de Tilburgse binnenstad van de afgelopen tien jaar, waaronder de Piushaven, het Koningsplein, het Kernwinkelgebied, de Spoorzone en het Museumkwartier. Een schetsboek nodigt met ideeën, plannen, dromen en vraagstukken de lezers uit om over toekomstige ontwkkelingen met elkaar in gesprek te gaan. Lees meer

Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland

Jaarboek 2018

Wat is de toegevoegde waarde die Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen leveren aan het landschap en de openbaare ruimte? En kunnen zij met hun ontwerpend onderzoek een stempel drukken op de weerbarstige praktijk? De jury selecteerde uit de ruim 100 inzendingen 20 projecten en kreeg zo boven tafel wat zich in de ‘hernieuwde frontlinie’ van ontwerpers afspeelt. Lees meer