Betrokken wijken

Bewoners, ondernemers en professionals van vier naoorlogse aandachtswijken blikken terug op alle inspanningen die in de afgelopen 10-15 jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk te verbeteren. Lees meer

Veranderstad

Gert-Joost Peek - lector Gebiedsontwikkeling & Transitiemanagement - gaat in op de veranderingen van de organisatie van stedelijke ontwikkeling die nodig zijn om van haven- en woonstad Rotterdam een veerkrachtige en adaptieve stad vol nieuwe bedrijvigheid te maken. Rotterdam kan de kansen van de maatschappelijke transitie naar een circulaire economie duurzaam benutten als de aanpak van stedelijke ontwikkeling verandert. Lees meer

Ontmoeten als keuze

Succesfactoren voor gemengd wonen

Wat maakt succesvolle buurten tot een succes, gerelateerd aan de samenstelling van de buurt naar inkomen, opleiding en leefstijl? Dat is de vraag die onderzoekers van de DSP-groep stellen in de literatuurstudie 'Ontmoeten als keuze' die zij in opdracht van corporatie Ymere hebben uitgevoerd. Lees meer

Socio-Economic Segregation in European Capital Cities

Deze studie, een vergelijkend onderzoek in dertien Europese steden, laat zien dat er een groeiende kloof ontstaat tussen arm en rijk. Met als gevolg steeds meer ruimtelijke segregatie in Europese steden. Volgens de onderzoekers kan dit "funest zijn voor de sociale stabiliteit en de competitiekracht van steden." Lees meer

De SER-agenda voor de Stad

Samenwerking is cruciaal; binnen de steden met alle betrokkenen en tussen steden onderling. Het SER-advies geeft aan dat de historisch gevormde bestuurlijke inrichting steeds minder is toegesneden op de ontwikkeling van economisch stedelijke regio's. Met 'City Deals' kunnen nieuwe vormen van samenwerking rond stedelijke opgaven tot stand komen. Lees meer

Wonen in verandering

De Rli concludeert in het advies 'Wonen in verandering' dat de woningmarkt tekenen van herstel vertoont, maar veel mensen er niet in slagen om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Lees meer

SER-agenda voor de Stad

De SER geeft in dit ontwerpadvies de eerste aanzet van thema’s die vanuit sociaal-economisch perspectief (‘welvaartsgroei door en voor iedereen’) op de Agenda Stad van het kabinet moeten komen. Lees meer

Atlas voor gemeenten 2015

De nieuwe Atlas voor gemeenten is uit! Het jaarlijkse lijstje waarin de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken op 50 punten heeft dit keer erfgoed als thema. Gerard Marlet, directeur van Atlas voor gemeenten, spreekt zelfs over de 'triomf van de monumentale stad'. Lees meer

De ondernemende burger

In het zeer inspirerende boek beschrijven de journalisten Marcel Ham en Jelle van der Meer het rondje dat ze op initiatief en met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakten langs een groot aantal burgerinitiatieven in het land. Lees meer

Midsize Brabant

Concurrentie van lagelonenlanden en banenvernietiging door technologische innovatie dagen middelgrote steden in Noord-Brabant uit, dat betoogt Haroon Sheikh in dit essay dat deel uitmaakt van een toekomstverkenning van BrabantKennis en Ruimtevolk. Lees meer

De buurt als jas

Politici en beleidsmakers kunnen beter een grotere variatie aan buurten waarborgen, waardoor stedelijke en regionale woningmarkten optimaal kunnen functioneren. Dat is één van de conclusies van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Platform31 en Corpovenista. Lees meer

Rekenen op herbestemming

Herbestemming en gebiedstransformatie is de nieuwe toekomst van het vastgoed. In deze publicatie komen de initiatiefnemers van 26 projecten aan het woord en geven een blik in de ontwikkelkeuken. Lees meer

De economie van de stad

Stephen Hodes erkent dat er niet één oplossing is om de spanning tussen bewoners en bezoekers in de Amsterdamse binnenstad te doen afnemen. Hij pleit voor een Deltaplan Toerisme. Lees meer

Amsterdam, inspelen op de toekomst

Stephen Hodes erkent dat er niet één oplossing is om de spanning tussen bewoners en bezoekers in de Amsterdamse binnenstad te doen afnemen. Hij pleit voor een Deltaplan Toerisme. Lees meer

Nieuwe Centra in Nederland

In het promotieonderzoek 'Nieuwe Centra in Nederland' ontrafelt Pieter van der Heijde 'het krachtenspel in de arena van de stedelijke ontwikkeling'. Lees meer