100% Service, de formule voor succes

Deze publicatie is geschreven om de publieke sector te inspireren de dienstverlening te innoveren. Tips en voorbeelden komen uit veertien exclusieve interviews met topmanagers van onder andere IKEA, NS, het Amsterdam Museum, de zorg, retail, bibliotheken en gemeenten. Lees meer

A journey through temporary use

In het Europese programma REFILL, onderdeel van Urbact, experimenteerden 10 steden, onder wie Amersfoort, met tijdelijk gebruik van stedelijke ruimten en gebouwen. De opbrengst van het programma is nu samengevat in een publicatie en een roadmap die de lezer uitnodigen om zelf aan de slag te gaan met tijdelijk gebruik. Lees meer

Amsterdam, inspelen op de toekomst

Stephen Hodes erkent dat er niet één oplossing is om de spanning tussen bewoners en bezoekers in de Amsterdamse binnenstad te doen afnemen. Hij pleit voor een Deltaplan Toerisme. Lees meer

Are you working on your fringe?

Het Europese netwerk sub>urban. Reinventing the fringe van URBACT presenteerde tijdens de slotconferentie in Barcelona deze publicatie over stedelijke vernieuwing in stadsranden. De 9 deelnemende steden presenteren hun projecten waardoor een mooi overzicht ontstaat van uiteenlopende aanpakken. Lees meer

Atlas voor gemeenten 2015

De nieuwe Atlas voor gemeenten is uit! Het jaarlijkse lijstje waarin de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken op 50 punten heeft dit keer erfgoed als thema. Gerard Marlet, directeur van Atlas voor gemeenten, spreekt zelfs over de 'triomf van de monumentale stad'. Lees meer

Betrokken wijken

Bewoners, ondernemers en professionals van vier naoorlogse aandachtswijken blikken terug op alle inspanningen die in de afgelopen 10-15 jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk te verbeteren. Lees meer

Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw

Inspiratieboek

Het inspiratieboek van TNO en 3 corporaties – Area, Openbaar Belang en Woonstede – gaat over het verduurzamen huurwoningen van de woningcorporaties in samenspraak met de bewoners. Het boek biedt houvast in de communicatie met bewoners, bevat een stappenplan, voorbeelden, praktische tips, tools en verwijzingen. Lees meer

Blind Spot

Metropolitan landscape in the global battle for talent

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is een blinde vlek in veel strategieën voor het vestigingsklimaat. Deze publicatie bekijkt de relatie tussen kwaliteit van landschap en leefomgeving en het vestigingsklimaat in 10 metropolitane regio's wereldwijd. Lees meer

Bouwstenen uit de recente geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling

Zoals iedere geschiedschrijving een periode lijkt af te willen sluiten, geeft deze publicatie juist inspiratie aan bewoners en professionals om met de inzichten van toen richting te geven aan de stad van morgen. Lees meer

Burgers doen het zelf!

De Zorgcoöperatie Hoogeloon

In 'De Ruimtemakers' geeft Tim Verlaan ons een nieuwe kijk op de naoorlogse geschiedenis van de ruimtelijk ordening. Het gangbare beeld van bijna staats-socialistisch gestuurde ordening van de ruimte, zoals we die hebben leren kennen in de totstandkoming van de naoorlogse wijken en steden als Lelystad, weet Verlaan met deze studie te nuanceren. Lees meer

Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

Met wat voor soort interventies kunnen gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten fysiek en sociaal versterken? Dat is de vraag die de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in deze verkenning stellen. Lees meer

Buurten

Samen Bouwen

Een publicatie van projectontwikkelaar ERA Contour waar je inspiratie en energie uit kunt halen als je op een actieve manier betrokken bent bij het bouwen, verduurzamen en vernieuwen van buurten en verder wil denken dan alleen de fysieke ingreep. Lees meer

City- en gebiedsmarketing

City- en gebiedsmarketing is de opvolger van het boek Gebieds-marketing van Michel Buhrs uit 2008. Precies acht jaar na het uitbreken van de crisis speelt deze vernieuwde uitgave in op de actuele behoefte om woon- en werkgebieden en stadscentra succesvol te maken. Lees meer

Cycling Cities

The European Experience

De publicatie Cycling Cities brengt de actuele discussie over duurzame stedelijke mobiliteit in beeld. De uitgave is het eerste resultaat van het internationale onderzoeks- en onderwijsprogramma Sustainable Urban Mobility. Lees meer

De Antistad

In deze publicatie geeft geeft Neimed-onderzoeker Maurice Hermans een wenkend perspectief voor krimpende steden. Steden zonder groeimogelijkheden, zoals Heerlen hebben volgens hem haast geen plek in het debat. Hij schetst een perspectief voor een “kleinere, fittere en gelukkiger" stad. Lees meer

De beweegvriendelijke stad

Het boek 'De beweegvriendelijke stad' geeft een overzicht van de interventies die denkbaar zijn om bewoners te stimuleren meer te bewegen. De context is duidelijk Amsterdams, maar het is heel goed te gebruiken voor andere steden of dorpen. Lees meer

De buurt als jas

Politici en beleidsmakers kunnen beter een grotere variatie aan buurten waarborgen, waardoor stedelijke en regionale woningmarkten optimaal kunnen functioneren. Dat is één van de conclusies van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Platform31 en Corpovenista. Lees meer

De economie van de stad

Stephen Hodes erkent dat er niet één oplossing is om de spanning tussen bewoners en bezoekers in de Amsterdamse binnenstad te doen afnemen. Hij pleit voor een Deltaplan Toerisme. Lees meer

De gemeenteraad en de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken van de overheden, zo ook van de leden van de gemeenteraad. Integrale samenwerking van overheden, marktpartijen en de maatschappij staat centraal. Wat dat betekent voor raadsleden, zetten Trees van der Schoot en Dick Spel uiteen in ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’. Lees meer

De grote Amsterdam onbewolkt

Geen wolkje aan de Amsterdamse lucht, zo lijkt het op het eerste gezicht als ik het fraaie fotoboek van Amsterdam doorblader. De fotograaf Peter Elenbaas geeft met zijn camera vanuit de lucht een haarscherp beeld van de stad anno 2016. Lees meer