Atlasvg2017 k cover 1520874257

Geluk. Atlas voor gemeenten 2017

De Atlas voor gemeenten 2017 heeft dit jaar geluk als thema. Wat kan je daar nu mee als gemeente vraag je je af. Welke factoren spelen nu een rol bij de beleving van geluk? Lees meer

Gezond en wel in de wijk cover 1520874523

Gezond en wel in de wijk

Voor wie interesse heeft in het thema Gezonheid en ruimte: recentelijke hebben zeven kennisinstituten samen een e-magazine gepresenteerd over de kracht van erkende interventies. Naast inspiratie biedt dit magazine gemeenten een handige toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies. Lees meer

Cover hu goede buren cover 1544710646

Goede buren

Lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht

Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde OTB-bundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 8 relevante papers. Lees meer

Cover grunobuurt noord cover 1525340549

Grunobuurt Noord

Van plan tot steen

De publicatie Grunobuurt Noord beschrijft het verhaal achter de vernieuwing van de Groningse arbeidersbuurt. Bewoners en architecten komen aan het woord, waardoor het een prettige mix is van ervaringen en inzichten, waar stadsvernieuwers elders in het land hun voordeel mee kunnen doen, ook voor wat betreft het bouwen aan gemengde wijken. Lees meer

Cover guiding principles metro mix cover 1556792732

Guiding Principles Metro Mix

Hoe gemengde hoogstedelijke milieus met meerwaarde voor Nederland te ontwikkelen

Het College van Rijksadviseurs heeft aan het Uitvoeringsprogramma Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie een advies uitgebracht over het ontwikkelen van hoogstedelijke, gemengde gebieden. Hoewel het advies zich richt op het stedelijke mengen in de vijf REOS-transformatielocaties, is het aardige dat de beschreven principes ook goed toepasbaar zijn op het mengen in de minder hoogstedelijke gebieden. Lees meer

Handboek bouwen op weg naar de omgevingswet cover 1513075191

Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet

Wie vanuit juridisch oogpunt wil weten welke wetgeving komt kijken bij het bouwen, heeft een volledig overzicht met het handboek 'Bouwen op weg naar de Omgevingswet'. Lees meer

Cover handreiking natuurdaken kl cover 1554373168

Handreiking Natuurdaken

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Lees meer

Cover help we zijn populair rotterdam stad in verandering cover 1520874470

Help, we zijn populair!

Rotterdam stad in verandering

In een 30-tal korte essays, een verzameling uit het online tijdschrift Vers Beton, geven de auteurs in woord en beeld een kritische kijk op de veranderingen in stad Rotterdam de laatste jaren. Lees meer

Hier wordt de toekomst gebouwd cover 1520874483

Hier wordt de toekomst gebouwd

In deze publicatie reizen Antoine van Agtmael en Fred Bakker langs 10 innovatieve hotspots in de Verenigde Staten en Europa. Voormalige 'rustbelts' die uitgroeiden tot 'brainbelts'. Zij poneren de stelling dat deze brainbelts model kunnen staan voor andere regio’s en komen met een reeks aanbevelingen. Lees meer

Cover hoe woningcorporaties hun maatschappel ke waarde vergroten cover 1576573368

Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten

Tussen systeemmacht en ieders eigen kracht - naar een nieuw toekomstperspectief

In de publicatie ‘Hoe woningcorporaties hun maatschappelijke waarde vergroten’ pleit Guus Haest voor een hernieuwde verzelfstandiging van de woningcorporaties. Zij moeten het initiatief nemen tot een eenvoudiger stelsel waarvan zowel huurders als woningzoekenden profiteren. Lees meer

Cover housing estates in europe cover 1539260413

Housing Estates in Europe

De wetenschappelijke uitgave ‘Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic segregation and Policy Challenges’ handelt over de positie van grote woonwijken in stedelijk Europa, en de ontwikkelingen hierin door de economische en de immigratiecrisis. Wat betekent dit voor de fysieke en de sociale situatie? Hoe hangen die twee samen? Lees meer

Cover jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in nederland 2019 cover 1582230503

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2019

“Ontwerpend denken biedt creativiteit, verbeelding, het testen van ondenkbare scenario’s, het leggen van onvermoede verbanden”, betoogt rijksbouwmeester Floris Alkemade in het jaarboek. Lees meer

Klein wonen lr cover 1570021385

Klein wonen

The making of BouwEXPO Tiny Housing in Almere

Wordt klein wonen het nieuwe gewoon? De publicatie legt het proces en de resultaten van de ideeënprijsvraag BouwEXPO Tiny Housing in Almere vast in een rijk geïllustreerde uitgave. Lees meer

Randstad koopstromen onderzoek 2016 cover 1520874546

Koopstromen Randstad 2016: kleine steden in de knel, internetverkoop groeit door

Ons winkelgedrag verandert structureel, zo blijkt uit het onderzoek Randstad Koopstromenonderzoek 2016. De vraag is wanneer het internet ook de dagelijkse markt gaat veroveren. Binnensteden en andere winkelgebieden móeten op deze veranderingen inspelen om vitaal te blijven. Lees meer

Krimpdenken gegroeid cover 1520874485

Krimpdenken gegroeid, Groeidenken niet gekrompen

In deze publicatie blikt Peter Hovens terug op 10 jaar krimp op de bestuurlijke agenda. Hij geeft aan in welke fase wij ons nu bevinden, maakt een scherpe analyse en geeft richtingen aan om het onderwerp krimp weer goed op de rails te krijgen. Lees meer

Cover laat niemand in eenzaamheid leven cover 1530103685

Laat niemand in eenzaamheid leven

Handleiding voor het opzetten van een Thuishuisproject: van idee tot realisatie

Het concept Thuishuis speelt slim in op de veranderingen in de samenleving (vergrijzing, meer alleenstaanden, vereenzaming) en beleid (ouderen langer thuis, Wmo). Het aantal 80-plussers verdubbelt de komende 10 jaar van 700.000 naar 1,4 miljoen in 2017. Jan Ruyten beschrijft het idee van het Thuishuisproject en gaat uitvoerig in op hoe je zo’n project realiseert. Lees meer

Cover laboratorium amsterdam cover 1512037259

Laboratorium Amsterdam

werken, leren, reflecteren

In deze publicatie is de oogst te vinden van 4 jaar onderzoeksprogramma Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam rond thema's als laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme wateroverlast en de ervaringen met het werken in 'fieldlabs'. Lees meer

Cover landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016 cover 1520874467

Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2016

De jury van het jaarboek heeft 17 voorbeeldige projecten geselecteerd uit een ruim aanbod van 120 inzendingen. Als je het jaarboek doorbladert, krijg je al snel een optimistisch gevoel over kracht van ontwerp. Enige zelfreflectie is bij de beroepsgroep van ontwerpers wel geboden. Lees meer

Jaarboek 2017 landschapsarchitectuur en stedebouw cover 1515598462

Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland

Jaarboek 2017

Het is alweer het 15de jaarboek en dit keer zijn er 19 projecten uitverkoren uit 130 inzendingen. Het geeft weer een fraai inzicht in de stand van het vak en de verschuivende opgaven waar ontwerpers voor staan. Lees meer

Cover jaarboek 2018 cover 1548259820

Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland

Jaarboek 2018

Wat is de toegevoegde waarde die Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen leveren aan het landschap en de openbaare ruimte? En kunnen zij met hun ontwerpend onderzoek een stempel drukken op de weerbarstige praktijk? De jury selecteerde uit de ruim 100 inzendingen 20 projecten en kreeg zo boven tafel wat zich in de ‘hernieuwde frontlinie’ van ontwerpers afspeelt. Lees meer