Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft gebiedsgericht werken sinds kort als werkwijze breed ingevoerd. De stad wil zo de kloof tussen leef- en systeemwereld slechten. In deze publicatie van het Projectmanagementbureau delen experts en gebiedsmanagers hun lessen uit onderzoek en ervaringen. Een thematische seminarreeks over gebiedsgericht werken van het Projectmanagementbureau en de Hogeschool van Amsterdam vormt de basis van deze publicatie. Het is zeker geen saai verslag. De koppeling van de wetenschappelijke theorie met de dagelijkse praktijk staat in de seminars centraal. De online-publicatie is een levendig document dat inspirerend werkt en er zeker in slaagt om het vak van gebiedsgericht werken verder te brengen.

Vallen en opstaan

Stan Majoor, lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken, signaleert “een duidelijke roep om meer ruimte voor eigen initiatief”. Dat kan volgens hem een belangrijke drijfveer zijn voor de lokale overheid voor een meer gebiedsgerichte aanpak op een aantal domeinen. Dat is een “proces van vallen en opstaan”, aldus Majoor. Het is duidelijk dat de nieuwe manier van werken aanhaakt bij de waarde en potentie van initiatieven vanuit bewoners en (sociaal) ondernemers in wijken. De vraag is hoe nieuwe praktijken samen hangen met bestaande systemen en denkwijzen? Welke potenties en spanningen zijn er? De conclusie luidt dat gebiedsgericht werken een kwestie is “van gewoon dóen, en van gewoon leren en van gewoon met elkaar ervaringen delen.”

Met de bijdragen van de experts:

  • Mark van Twist (hoogleraar bestuurskunde, Erasmus Universiteit): hij kiest voor een taalkundige benadering van het fenomeen gebiedsgericht werken
  • Hendrik Wagenaar (professor Urban Studies, de Universiteit van Sheffield): over het organiseren van netwerken rondom thema’s tussen formele en informele werelden
  • Jos van der Lans (journalist, onderzoeker en publicist): over het burgeriniatiatief om de informele kant van de zorg te organiseren
  • Cees van der Wal (bestuurder, MEE Amstel en Zaan) over dilemma’s in de zorg
  • Eric van der Kooij (stedenbouwkundige Ruimte en Duurzaamheid) over het programma Stad in Balans.
  • Martien Kuitenbrouwer (directeur van het Public Mediation Programma, de Universiteit van Amsterdam) over de zoektocht hoe gebiedsgericht werken vorm te geven

En de gebiedsmanagers die in filmpjes laten zien hoe (sociaal-) ondernemers, bewoners en bestuurders het gebiedsgericht werken ervaren:

  • Marije Bierlaagh (gebiedsmanager in de Indische buurt en het Oostelijk Havengebied): brengt
  • Arie Roos (gebiedsmanager van De Pijp en de Rivierenbuurt)
  • Margot Lötters (gebiedsmanager van Slotervaart)

Lees de online publicatie

Stan Majoor e.a., Werken in een gebied: gewoon doen in Amsterdam, gemeente Amsterdam, 2016.