Verweven stad

Het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAST) en de gemeente Tilburg presenteerden in december het boek ’Verweven stad. Het cahier gaat over de gebiedsontwikkelingen rond de binnenstad van de afgelopen tien jaar. Gebieden die aan bod komen zijn de Piushaven, het Koningsplein, het Kernwinkelgebied, de Spoorzone en het Museumkwartier.

Stedenbouwkundige kwaliteit komt in Tilburg niet uit de lucht vallen. Projecten, waaronder de transformaties van de Piushaven en de Spoorzone, de Willem II-passage en de verdichting van de wijk Groeseind, oogsten al eerder landelijke belangstelling en waardering. Terecht dat de stad daar trots op is en laat zien wat die inspanning de afgelopen tien jaar in en rond de binnenstad heeft opgeleverd. De vele foto’s in het cahier geven de lezer een goede indruk van wat er bereikt is en roepen het gevoel op dat je bijna virtueel door de stad loopt. De teksten zijn toegankelijk geschreven voor een breed geïnteresseerd publiek. De gemeente Tilburg laat zien dat als je voortdurend aandacht besteed aan je stadshart, door soms stevig in te grijpen en te investeren, je een aantrekkelijk gebied krijgt om te wonen, te winkelen en te recreëren. Het cahier kan andere middelgrote steden inspireren.

Het tweede deel is een schetsboek, met ideeën, plannen, dromen en vraagstukken die lezers uitdagen om over toekomstige ontwikkelingen met elkaar in gesprek te gaan. Ondernemers en andere spelers die de stad maken, komen aan het woord. In dit deel ga je als lezer meer de diepte in, raak je als burger betrokken bij je stad om er wat moois van te maken.

Download

Ludo Hermans, Verweven stad, gemeente Tilburg, 2018.