Verantwoordelijk voor de toekomst

Op zoek naar een planologie van de lange termijn

“Acties van mensen in het heden moeten geen negatief effect hebben op de bestaansmogelijkheden van mensen in de toekomst.” Peter Pelzer pleit in dit essay om de oriëntatie op de langetermijn, die ooit zo kenmerkend was voor de planologie, opnieuw uit te vinden. Of het nu om klimaat, biodiversiteit, wonen of sociale ongelijkheid gaat, de afgelopen twee decennia reageren we vooral met kortetermijnantwoorden op deze vraagstukken. Vanuit het perspectief van politiek en beleid is dat voorstelbaar – we willen immers op korte termijn concrete resultaten behalen – maar ook in de planologie gaan de cijfers vaak impliciet uit van een kortetermijnperspectief.

Peter Pelzer – universitair docent planologie en stedelijke toekomsten aan het Departement Sociale Geografie en Planologie en verbonden aan de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht – heeft een zeer toegankelijk essay over het vakgebied geschreven waarin hij ons meeneemt in zijn gedachten, zijn ervaringen deelt en richting geeft aan hoe het wel kan. Dat doet hij door terug te blikken en te reflecteren op het gebruik van cijfers en woorden, ons voorstellingsvermogen en sturingsvraagstukken. De vele literatuurverwijzingen nodigen uit tot verder lezen, zoals bijvoorbeeld de publicatie De goede voorouder van Roman Krznaric.

Het essay van Pelzer sluit mooi aan bij het vandaag verschenen rapport Geef richting, maak ruimte! van de Rli, waarin de Raad pleit voor een sterkere regierol van het Rijk, meer uitvoeringskracht bij provincies en gemeenten, en het organiseren van nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid. Het debat kan van start!