The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning

The Routledge Handbook of Housing Policy and Planning biedt een breed overzicht van hedendaagse internationale trends op het gebied van wonen, planning, stedelijke ontwikkeling en beleid. In 29 hoofdstukken beschrijven auteurs van over de hele wereld onderwerpen als het recht op huisvesting, (on)gelijkheid, woningeigendom, sociale huisvesting, de rol van de markt, ouderenhuisvesting, processen van gentrification, buitenwijken en woonbeleid.

De Nederlandse bijdragen zijn van:

  • Frank Wassenberg (Platform31) en Alfons Fermin: A Home Away from Home: Housing Refugees in the Netherlands During the European Refugee Crisis
  • Marja Elsinga en Marietta E.A. Haffner (TU Delft): How the European Commission Affected Social Rental Housing in the Netherlands and Germany.
  • Wouter van Gent, Willem Boterman, and Myrte Hoekstra (UvA): State-Sponsored Gentrification or Social Regeneration? Symbolic Politics and Neighborhood Intervention in an Amsterdam Working Class Neighborhood en
  • Reinout Kleinhans (TU Delft): Urban Restructuring, Demolition, and Displacement in the Netherlands: Uncovering the Janus Head of Forced Residential Relocation.

Bestel