The Flexible city

Sustainable Solutions for a Europe in Transition

Vandaag publiceerde vastgoedadviseur JLL een rapport waarin zij het nut van herbestemmen van leegstaande kantoorruimten aantoonden. Alleen al in Amsterdam en Eindhoven zouden een kwart van de kantoren leeg hebben gestaan als het vastgoed de afgelopen jaren niet op grote schaal was verbouwd tot woningen en hotels. Dankzij de transformatie is de leegstandspercentage in deze steden gelijk gebleven op zo’n 15 procent. De auteurs van The Flexibel City, Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl, brengen deze opgave van herbestemming in stedelijk en landelijk gebied, in beeld. Eerder deden zij dat al in de publicatie De flexibele stad (2013) op nationaal niveau. Nu verkennen zij dat op Europese schaal en komen vanuit dit perspectief tot verrassende conclusies.

Leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen kunnen veel beter worden benut, dat is hun vertrekpunt. Dat gaat niet alleen op voor grote steden, maar ook voor krimpende dorpen als Ulrum of stedelijke regio’s als Brussel. Duurzaam omgaan met de ruimte is urgent nu de groei van de Europese steden stagneert. In ‘The Flexible City’ analyseren de auteurs deze ontwikkeling van beheren, herstructureren, verdichten en verdunnen van de bestaande bebouwing. Zij geven de juridische, financiële en ruimtelijke instrumenten die volgens hen flexibel genoeg zijn om deze nieuwe opdracht tot een succes te maken. Dat doen zij door Europese regio’s met elkaar te vergelijken, overeenkomsten en trends te benoemen aan de hand van 50 concrete voorbeelden die zij gedetailleerd beschrijven. Of het nu om een krimpende regio gaat of een stedelijk gebied in transitie, beiden kunnen van elkaar leren. En daarmee slaan zij een brug tussen de opgaven in stad en land. De publicatie is rijk aan tekeningen, kaarten en foto’s die hun heldere betoog ondersteunen. Na een periode van blauwdrukplanning verleggen zij de koers naar het initiatief dat uit de samenleving voortkomt. En daarmee slaan zij de spijker op zijn kop.

Bestel

Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl, The Flexible City, nai010 publishers, 2016.