Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen

Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio's

Het lectoraat Future Urban Regions heeft onder leiding van Eric Frijters de bevindingen van drie jaar ontwerponderzoek vastgelegd in een 320 pagina’s tellende publicatie. Een team van tien architecten, stedebouwkundigen – vaak met een gedeelde praktijk als docent aan een van de Academies voor Bouwkunst en een eigen bureau – en journalisten hebben een toegankelijke publicatie geschreven.
De aanpak is opgesplitst in drie vragen:

  • Wat is gezonde stedelijkheid?
  • Hoe doe je ontwerpend onderzoek?
  • Welke partijen heb je nodig om gezonde stedelijkheid te realiseren?

Zes actuele fysieke en sociale thema’s komen aan bod: veerkrachtige infrastructuur, duurzame energie, materialencyclus, vitale economie, gezond leven en sociaal-culturele verbondenheid. Daarmee willen de auteurs de waarde van ontwerpend onderzoek van architecten en stedenbouwkundigen onderstrepen om zo bij te dragen aan de grote sociale en ruimtelijke transitieopgaven. Het belang van ontwerpend onderzoek is niet alleen het verkennen en verbeelden van nieuwe mogelijkheden, maar zeker ook bij aanvang van een project een essentieel instrument om de opgave te analyseren en draagvlak te creëren door coalities te smeden.

De waarde van het ontwerp onderzoek heeft zich de afgelopen jaren vooral bewezen op regionale schaal, bijvoorbeeld in projecten als Ruimte voor de rivier en de Hollandse Waterlinie. De auteurs zien de uitdagingen van de toekomst vooral in de stad of de stedelijke regio. Daar zijn urgente problemen als opwarming van de aarde, sociale ongelijkheid, wereldwijde migratie en grondstoffenschaarste. De steden en stadmakers zijn aan zet om deze kwesties aan te pakken en te komen tot ‘omvattende, integrale benaderingen voor een gezonde stad’. Al met al een ambitieuze opgave, die nauwelijks is te vatten in de 320 pagina’s van dit boek. De publicatie is dan ook vooral bedoeld om richting te geven aan gezonde, toekomstbestendige steden met nieuwe modellen en ideeën. De lezer kan daarbij inspiratie vinden in de 50 casestudies in binnen- en buitenland en de uitkomsten van de 18 ontwerpateliers. De beschrijvingen van de casestudies en zeker die van de ontwerpateliers zijn wel wat summier. In zijn totaliteit geven ze wel een mooi beeld hoe er nu al hard wordt gewerkt aan de ‘gezonde stad’!