Stedelijke Businessmodellen

Een verkenning van collectieve waardecreatie met oog op duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit

Dit ‘white paper’ richt zich op de vraag hoe burgers samen met de (locale) overheid en bedrijven kunnen komen tot meervoudige waardecreatie in een stedelijke omgeving. Dat gebeurt door te kijken naar vijf soorten overcapaciteit en hoe deze de basis kunnen vormen voor nieuwe businessmodellen die zich richten op duurzaamheid, inclusiviteit en circulariteit.

Bestel