Stadsmakers in Nederland

Door Wim Vierling, Platform31

De publicatie ‘Stadmakers in Nederland’ van Kennisland biedt inzichten en trekt lessen over hoe we lokale bottom-up initiatieven het best kunnen ondersteunen.

Bewoners nemen in een groot aantal Nederlandse steden de afgelopen jaren het initiatief voor maatschappelijke vernieuwing. Ze experimenteerden met alternatieve vormen van waterwinning, energieproductie, sociale cohesie en woningbouw, of streden voor een nieuwe kijk op integratie of stadsnatuur. Soms werden ze daarbij gedreven door ondernemerszin, soms door een gevoel van noodzaak of onrechtvaardigheid. Soms ontstond het initiatief vanuit een lange traditie van burgerschap en dienstbaarheid aan de samenleving.

Wie zijn deze stadmakers? Wat drijft hen? Welke waarde hebben hun initiatieven en waarmee zijn ze het beste geholpen? In de periode april 2015 tot april 2016 werd de Challenge Stad van de Toekomst georganiseerd. 160 initiatieven meldden zich aan voor dit groeitraject. Ze kregen leersessies rond thema’s als financiering, organisatie en communicatie aangeboden. Uiteindelijk doorliepen 10 finalisten een versnellingstraject. Het werd duidelijk dat stadmakers onontbeerlijk zijn om breed gedragen antwoorden te vinden op de vraagstukken van deze tijd. Ze verdienen aandacht en ondersteuning. Maar hoe zien die er idealiter uit?

Onderzoeksbureau DRIFT keek mee tijdens het traject, analyseerde de ervaringen van de organisatoren en hield interviews met de finalisten. Zij reageren op de voorlopige bevindingen. Deze publicatie geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Stadmakers, wie zijn dat?
  • Wat is de positie van stadmakers binnen de huidige praktijk van stedelijke vernieuwing?
  • Wat zijn de uitdagingen waar stadmakers tegenaan lopen en welke innovatieruimte hebben zij nodig?
  • In hoeverre bieden (lerende) netwerken de mogelijkheid om innovatieruimte te scheppen en barrières weg te nemen?
  • Welke conclusies en aanbevelingen zijn er op basis van de Challenge? (Hoofdstuk 6)

Stadmakers zijn op de terreinen van maatschappelijke en stedelijke vernieuwing van groot belang. Deze publicatie is dan ook bedoeld voor iedereen die stadmakers beter wil leren kennen én ondersteunen.

Download

Tamara Mangelaars (red.), Stadsmakers in Nederland (pdf), Kennisland, 2016.