Rekenen aan de stad

Nu er na de crisis weer een aanzienlijke verstedelijkingsopgave voor de deur staat, is de publicatie Rekenen aan de Stad van Jan Brouwer welkome literatuur om verantwoord te investeren in de stad. Rekenen met vastgoed levert meestal gortdroge publicaties die alleen voor vakspecialisten zijn weggelegd. Brouwer pakt dat anders aan. Hij is er van overtuigd dat niet alleen specialisten mogen rekenen aan de stad, ook leken nodigt hij van harte uit. ‘Rekenen aan de Stad’ is zeker niet geschreven voor ‘dummies’. Hij weet de lezer tot aan de laatste bladzijde vast te houden. Het moet van Brouwer ‘transparant’, ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ zijn. Het is een uiterst toegankelijk geschreven boek met een mix aan theorie, praktijkvoorbeelden en rekenmodellen. Brouwer: “Zoals we gewend zijn om te begrijpen waarom een gebouw blijft staan en zoeken naar de constructieve logica van een gebouw, zo is er achter ieder gebouw ook een economische logica. Een logica die heeft bepaald dat het er staat, wordt gebruikt en hopelijk ook onderhouden.” Het is een krachtig vertrekpunt om verantwoord te investeren in vastgoed met als resultaat een duurzame leefomgeving.

Rekenen aan de Stad’ bestaat uit drie delen. In het eerste deel schetst Brouwer de maatschappelijke context (drie periodes na de Tweede Wereldoorlog), de geldstromen, de perspectieven van de gebruiker, de overheid, markt en het werkterrein de stad. In deel 2 gaat het over de voorbereiding. Hoe komen ruimtelijke investeringen tot stand? En wat is het belang van toekomstonderzoek? De andere hoofdstukken gaan over kapitaalvorming, planvorming en de exploitatie. In deel 3 komen de voorbeeldprojecten aan de orde: Looiershof, Wallisblok (Rotterdam), kopersvereniging BIZON (Zevenaar) en Nieuw Middelburg. Je vraagt je af waarom het idee van rekenenen met praktijkvoorbeelden niet eerder is geboren. Het verdient brede navolging. Projectontwikkelaars, deel de succes- en faalfactoren van vastgoedinvesteringen. Want uiteindelijk is iedereen gebaat bij investeringen in de stad die een duurzame leefomgeving opleveren!

Bestel