Meer wel

Over Nieuwe Structuren in de 21ste Eeuw

Deze publicatie is de uitkomst van een serie inspirerende sessies over de structuur van de publieke zaak, onder het motto ‘Create the Future’. Ruim 150 doeners, denkers en schrijvers afkomstig uit wetenschap, kunst, politiek, overheid en bedrijfsleven legden hun ideeën rond de grote uitdagingen voor de toekomst ter discussie en inspiratie voor.

De teams kregen niet de opdracht om met complete integrale oplossingen te komen. Werkelijke veranderingen vragen om constructief overleg en individuele praktische ideeën bieden een veel grotere kans op realisatie dan panklare complete oplossingen, betogen de organisatoren van De Publieke Zaak.

De publicatie heeft 16 hoofdstukken rond onderwerpen als gezondheid, mobiliteit, leren, werken, landelijke overheid, voeding, kennis, digitalisering, democratie en zorg voor de medemens. Hamit Karakus, directeur van Platform31, was bij het thema ‘huisvesting en ruimtelijke ordening’ betrokken. Een interessante oplossingsrichting die dit themateam aandraagt is het beter benutten van de bestaande woningvoorraad, een mooi tegenluid in de recente woningmarktdiscussie die eenzijdig is gericht op het bouwen van nieuwe woningen. Binnenkort biedt Platform31 de Tweede Kamer een rapport aan over dit onderwerp.

Als uitkomst van een brede discussie over de huidige wijze van inrichten en functioneren van onze maatschappij biedt de publicatie interessante perspectieven en terugblikken. Lezen dus, het is prima stof tot nadenken voor deze zomer! De publicatie is toegankelijk geschreven voor een brede doelgroep en geeft voldoende aanknopingspunten om na de zomer uitgerust en wel in een constructieve dialoog tot nieuwe perspectieven te komen.

‘Meer Wel’ is het laatste boek in een trilogie, volgend op Meer Waarde (pdf, 2017) en Meer Wij (2019). Deze boeken hadden respectievelijk ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp.