Meer informatie

Housing Estates in Europe

De wetenschappelijke uitgave ‘Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic segregation and Policy Challenges’ handelt over de positie van grote woonwijken in stedelijk Europa, en de ontwikkelingen hierin door de economische en de immigratiecrisis. Wat betekent dit voor de fysieke en de sociale situatie? Hoe hangen die twee samen? Het boek telt 41 auteurs en toont ontwikkelingen in veertien grote steden, van Moskou tot Birmingham en Boekarest tot Stockholm.

De publicatie telt 3 inleidende hoofdstukken. Zo gaat Frank Wassenberg (Platform31) in hoofdstuk 2 in op de fysieke component. In hoeverre ligt de vaak problematische positie van hoogbouwflats aan het bouwtype? Waarom voelen maar weinig mensen zich aangetrokken tot deze grootschaligheid? Kunnen we dit afdoen met fysiek determinisme, of speelt er meer? Wassenberg laat zien waarom grootschalige woonwijken (met vooral hoogbouwflats) zo intrigerend zijn, hoe en waarom ze tot stand kwamen, wat achterliggende idealen waren (schaarste, egalitaire samenleving, futuristisch toekomstbeeld, verdichting, luxe, etc.). In de meeste landen, Nederland inclusief, kennen we een hoogbouwgolf; bijna alle hoogbouwflats zijn indertijd in een korte periode van tien jaar gebouwd (1965-1974). Al snel speelden er tal van problemen, die we allemaal wel kennen. En die niet veel later tot grootschalige renovatieprogramma’s zouden leiden.

In de resterende 14 hoofdstukken maakt de lezer kennis met de uiteenlopende problematiek van grote woningcomplexen in 14 Europese steden en en de verschillende oplossingen die worden geboden. De drie redacteuren geven 10 boodschappen mee waarmee een ieder die betrokken is bij de renovatie van dergelijke complexen zijn voordeel kan behalen. Zoals bijvoorbeeld boodschap 9: Betrouwbare, up-to-date en vergelijkbare data over bewoners van grote woningcomplexen in Europa zijn nodig. We kunnen immers niet van lokale overheden en andere actoren verwachten dat zij effectieve interventies kunnen definiëren als ze niet in staat zijn om een goede diagnose te maken van de problemen en ‘challenges’.

Bestel of download