Meer informatie

Handreiking Natuurdaken

De handreiking Natuurdaken, een uitgave van Green Deal Groene Daken, laat zien hoe je door combineren van functies slimme oplossingen biedt voor klimaatadaptatie, de verdichting binnen de bouwopgave en het herstel van biodiversiteit in de stad. Het is opmerkelijk dat verschillende functies elkaar juist kunnen versterken. Zo geven zonnepanelen een hogere opbrengt op een biodivers dak en is de biodiversiteit groter onder de zonnepanelen. Natuurdaken staan nog aan het begin van hun ontwikkeling en Green Deal Groene Daken wil de kennis van natuur op daken verspreiden en verbreden. Een natuurdak is meer dan een dak met planten en bloemen. Natuurdaken kunnen een belangrijke rol spelen in de vergroeningsopgave van de stad.

De handreiking Natuurdaken beschrijft soorten begroeide daken en de extra waarde van natuurdaken. Ook lees je hoe je een natuurdak aanlegt en kan onderhouden, waar je rekening mee moet houden (o.a. draagkracht van daken), de plantenkeuze en welke diersoorten je daarmee kan aantrekken. Verder gaat de handreiking in op de waarde van natuur voor energie-, water en gebruiksfuncties op daken.

Een belangrijke les is om zo vroeg mogelijk in het bouwproces te bepalen hoe je de natuurdoelen wil integreren. Betrek daarom vanaf de initiatieffase bij (ver)bouwopgaven een groene specialist, ecoloog en of landschapsarchitect. En de maatschappelijke winst zal het meest duurzaam zijn wanneer alle betrokken actoren vroegtijdig in het gezamenlijke proces van inrichting meedoen. En met participatie en educatie versterk je het draagvlak voor de natuur. De handreiking is een lust voor het oog en door de praktische opzet echt een must read voor initiatiefnemers en bouwers van natuurdaken.

Download

Wilco van Heerewaarden, Tom Zeegers, Handreiking Natuurdaken (pdf), Green Deal Groene Daken, 2019.

Lees ook: de Facts&Values Groenblauwe daken, Green Deal Groene Daken, 2018.

Cover-handreiking-Natuurdaken-kl
download de publicatie