Goede buren

Lessen uit gemengde woonprojecten in Utrecht

Dit rapport doet verslag van een onderzoek van de HU-lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning naar Utrechtse woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen.

De overkoepelende onderzoeksvragen luidden:

 • Welke lessen kunnen er worden getrokken uit vijf Utrechtse projecten voor gemengd wonen en enkele referentieprojecten?
 • Wat zijn positieve ervaringen binnen gemengde woonvormen en hoe
  kunnen die worden versterkt?
 • Wat zijn negatieve ervaringen en hoe kan daarmee worden
  omgegaan?

Het onderzoek levert een aantal lessen op voor gemeenten, woningcorporaties en aanbieders
van zorg- en hulpverlening die willen werken aan inclusieve wijken:

 • Werk nooit zonder een sociaal beheermodel.
 • Het belang van het goed organiseren van de selectie van nieuwe
  bewoners via simpele maar stevige drempels en bij voorkeur met een belangrijke stem
  van de zittende bewoners in het selectieproces (recht van coöptatie).
 • Het is belangrijk de verwachtingen over het onderlinge contact niet te hoog te stellen, en oog te hebben voor de waarde van lichte, (schijnbaar) oppervlakkige contacten en de vriendschappelijke omgang met elkaar in de woonprojecten.
 • Het bereiken van de sociale doelstellingen van de gemengde woonprojecten staat of valt met het bestaan van door de bewoners zelf georganiseerde activiteiten.
 • Sociale professionals werkzaam voor (cliënten binnen) gemengde woonprojecten kunnen in veel gevallen meer bijdragen aan community building, het versterken en aanmoedigen van verbindingen tussen mensen met het oog op sociale inclusie en gemeenschapsvorming.

Download

 • Maarten Davelaar, Aly Gruppen, Jeroen Knevel, Goede buren, HU, 2018 (pdf, 3 MB)

Zie ook: