Gezond en wel in de wijk

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. Het RIVM, Platform31 en Gezond in… starten om die reden een leerkring Gezondheid en ruimte. Voor wie interesse heeft in dit thema: recentelijke hebben zeven kennisinstituten samen een e-magazine gepresenteerd over de kracht van erkende interventies: gezondenwelindewijk.nl. Naast inspiratie biedt dit magazine gemeenten een handige toegang tot de verschillende databanken met erkende interventies bijvoorbeeld voor het aanpakken van overgewicht, het terugdringen van eenzaamheid of het geven van extra aandacht aan mantelzorgers.

Erkende interventies

De landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, RIVM Centrum Gezond Leven, Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans beoordelen de kwaliteit en effectiviteit van interventies en presenteren deze ‘erkende’ interventies in hun databanken. Het gaat om interventies op het terrein van jeugd(gezondheids)zorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, welzijn, langdurige GGZ en ouderen- en gehandicaptenzorg.

Tips van professionals

In het magazine komen diverse professionals en gemeenten aan het woord. Zij geven tips en vertellen waarom bepaalde interventies effect hebben gehad in de wijk. Bijvoorbeeld over een effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen, of hoe je mantelzorgers van dementerenden ondersteunt, zodat zij niet overbelast raken. Of hoe je jonge moeders met gesprekken kunt helpen zodat verwaarlozing en kindermishandeling kan worden voorkomen.

Verdienen meer bekendheid

De zeven kennisinstituten vinden dat de erkende interventies meer bekendheid verdienen en een bredere inzet. Gezamenlijk zetten zij zich vanuit het ‘Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies’ in voor gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk. Erkende interventies zijn effectief, goed uitvoerbaar en zijn de basis voor een gebalanceerde integrale lokale aanpak van problemen op het terrein van jeugd(gezondheids)zorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, welzijn, langdurige GGZ en ouderen- en gehandicaptenzorg. De instituten hopen dat gemeenten en professionals door het magazine geïnspireerd raken en erkende interventies vaker gaan gebruiken.