Gaan waar de actie is

Het Jaar van de Ruimte ligt achter ons, de discussie gaat door. Eind 2015 werd het Manifest 2040 (pdf) gepresenteerd. Voor velen betrokken collega’s in het vakgebied geen reden om stil te gaan zitten. Zo laat David ter Avest in Ruimtevolk weten dat er nog veel winst te behalen is door het beter benutten van de nieuwe ruimtelijke professionals. En voor de experts van Verening Deltametropool was het de aanleiding om een Agenda voor Metropoolvorming in Nederland op te stellen.

In 2015 presenteerden de ruimtelijk wetenschappelijke instituten tijdens een reeks maandelijkse sessies in Pakhuis de Zwijger hun grootste onderzoeksprogramma’s en belangrijkste bevindingen. Daarmee sloten zij aan bij aan Het Jaar van de Ruimte, een brede discussie over de grote ruimtelijke opgaven voor Nederland. De voornaamste inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek en de belangrijkste conclusies uit dit debat zijn gebundeld in een publicatie. Volgens de auteurs tekenen zich “de contouren af van een nieuwe stijl van planning die oude concepten overboord gooit en zich steeds nadrukkelijker verbindt met het initiatief uit de samenleving en de opgaven van aanpalende beleidssectoren”. Zij zien het als een zeer kansrijk gemeenschappelijk perspectief. In een (openbare) digitale publicatie van 200 pagina’s in pocketformaat doen zij dat in vijf hoofdstukken uit de doeken. Te beginnen met de vraag of een nationale ruimtelijke ordening wenselijk is. Vervolgens buigen verschillende vakgenoten zich over thema’s als Landschap en water, Energie en stedelijke transitie, Economische vernieuwing en verstedelijking en Infrastructuur. Al met al een lezenswaardige publicatie die het debat over het vakgebied gaande houdt. Wie volgt?

Bestel

Willem Salet, Rick Vermeulen, Ries van der Wouden, Gaan waar de actie is, In Planning, 2016.