Energietransitie: omarm de complexiteit

Sinds de energiecrisis van begin jaren zeventig zijn we al bezig onze woningen energiezuinig te maken. Toch lijken de doelstellingen van een energieneutrale woningvoorraad nog niet binnen handbereik. Er is een transitie nodig. Dit promotieonderzoek presenteert de resultaten van het onderzoek naar de condities voor ontwikkeling en grootschalige toepassing van energieneutrale renovatieconcepten, waarmee bijgedragen kan worden aan de transitie naar een energieneutrale naoorlogse sociale woningvoorraad. Voor het onderzoek zijn twee projecten van het innovatie- en transitieprogramma Energiesprong van Platform31 bestudeerd;

  • Slim & Snel en
  • De Stroomversnelling.

Beide projecten hadden tot doel de ontwikkeling en grootschalige toepassing van energiezuinige renovatieconcepten voor de naoorlogse seriematig gebouwde sociale woningvoorraad te stimuleren. Daarbij zetten ze in op product- en procesinnovatie om, gecombineerd met industrialisatie, renovatieconcepten opschaalbaar en betaalbaar te maken. Het resultaat van dit onderzoek is een lijst met acht benodigde condities, die met elkaar samenhangen en niet zonder elkaar kunnen. Hierbij gaat het om de aanwezigheid van experimenteerruimte, de veranderde rol voor corporaties en bouwpartijen, ontwikkeling van integrale renovatieproducten, het werken vanuit de behoefte van de bewoner, een rendabele businesscase, het veranderen van regelgeven en het geven van transitiesturing.

Lees