Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020

Oplossingen voor het woningtekort

Op 23 en 24 september 2020 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’, Platform31 en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Platform31 selecteerde uit de onlangs gepubliceerde paperbundel 8 relevante papers die wij graag met u willen delen.

Lees meer

De papers zijn onderverdeeld in zes thema’s, allen samenhangend met het woningtekort:

  • De oplossing van het woningtekort
  • Wonen en zorg
  • Huisvesting van dak- en thuislozen
  • Samenwerken in wonen en zorg en kwetsbare wijken
  • Kwetsbare bewoners in kwetsbare wijken
  • Duurzame en rechtvaardige woonconsumptie